Ennek keretében több száz elavult jogszabályt helyezett hatályon kívül, javította a jogalkotási gyakorlatot és az informatikai rendszereket, valamint ésszerűsítő reformokat vezetett be. Célkitűzésének megfelelően 2012-re 25 százalékkal csökkenti az adminisztratív terheket a mezőgazdaságban.

Azon kötelezettség eltörlése, amelynek alapján a termelőnek legalább 10 hónapja rendelkeznie kellett földterülettel ahhoz, hogy közvetlen kifizetés iránti kérelmet nyújthasson be, körülbelül 19 millió euróval csökkenti majd a gazdaságok adminisztratív terheit. Az engedélyköteles esetkörök számát az import terén 500-ról 65-re csökkentették, míg az export terén csak 43 esetben maradt fenn az engedélykötelezettség. Ez körülbelül 7,4 millió euróval csökkenti a költségeket.