A 2006. október 30-án elfogadott, a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény alapján kiadott 88/2006. (XII. 28.) FVM rendelet szabályozza az új agrárkár-enyhítési rendszer működésének és a hozzá való csatlakozás szabályait.
A rendszer alapelve az önkéntesség és a kölcsönös tehervállalás. A részvétel feltétele a használatban lévő földterület nagysága, illetve művelési ága szerinti (szántóföldi művelés esetén 1000 Ft/ha, szőlő- és gyümölcs-ültetvény esetén 3000 Ft/ha összegű) hozzájárulás befizetése. A befizetés határideje 2007. szeptember 30. Ezeket a befizetéseket az állam a költségvetésből ugyanolyan összeggel kiegészíti. Az így képződött forrást lehet a kárenyhítés céljára felhasználni.
Kárenyhítő juttatásban csak az a gazdálkodó részesül, akinek az elemi károk okozta hozamkiesése a gazdasága egészét tekintve meghaladja a harminc százalékot.
A káreseményeket a megyei mezőgazdasági szakigazgatási hivataloknál kell bejelenteni, ugyanitt történik a később megállapításra kerülő hozamkiesés alapján kiszámított kárenyhítési juttatás iránti igény ellenőrzése, záradékoltatása. A kárenyhítés iránti igényt a záradékoltatás után a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megyei kirendeltségéhez kell benyújtani legkésőbb 2007. november 10-ig.
Tekintettel arra, hogy a kárenyhítési igények összegyűjtése, feldolgozása, valamint a juttatások kiutalásának engedélyeztetése jelentős munkaráfordítást igényel, a kárenyhítő juttatások kifizetésére csak a kár keletkezésének évét követő év elején kerülhet sor.