A fenntartható gazdálkodás és erőforrás-felhasználás uniós szinten kiemelt téma, amelyen belül a hazai agrárium számára a bioenergia alkalmazásának növelése és a hatékonyságot fokozó precíziós gazdálkodás lehetőségeinek kiaknázása lehet a fő irányvonal. „Magyarországon megközelítőleg 75% az energiaimport aránya, így a bioenergia hasznosítása, és az ehhez kapcsolódó beruházások támogatása az ország mezőgazdasági adottságait tekintve komoly gazdasági potenciált jelenthet. Emellett az erős piaci verseny és a gyorsan változó fogyasztói igények miatt egyre sürgetőbb a termelékenység fokozása, amelyhez elengedhetetlen akorszerű gépesítés. Mindez a fejlesztés, szemléletváltás azonban nem képzelhető el az ágazatban dolgozó szakemberek utánpótlása nélkül” - hangsúlyozta ki Peter Roebben, a K&H Vállalati üzletágának vezetője.K&H

„A K&H kiemelt célja, hogy felelősen gondolkodó vállalatként üzleti eredményei mellett hozzájáruljon a jelen és jövő társadalma számára a teljes élet megvalósításához, ezért kiemelt támogatási terület számunkra a fiatalok oktatása. A célunk ezért egy olyan program indítása volt, amellyel az ágazat jövőjét meghatározó fiatal szakembereket támogathatjuk” – tette hozzá Peter Roebben.

A K&H Csoport idén első alkalommal ösztöndíjpályázatot hirdetett a magyarországi agrárképzést folytató egyetemek és főiskolák mester és PhD képzésben résztvevő hallgatói számára, hogy anyagi támogatással segítse azoknak a hallgatóknak a tanulmányát és kutatómunkáját, akik az agrárágazat fenntartható, hosszú távú fejlődését tartják szem előtt. Az ösztöndíjra a fenntartható agrárium témakörén belül 2014. február 15 - 2015. február 15. között készült TDK dolgozattal, illetve PhD tézisfüzettel lehetett jelentkezni, és mindkét kategóriában három-három hallgatót díjazott két fordulóban az ágazat legkiválóbb szakembereiből álló zsűri. A pályázatok elbírálásánál a téma eredetisége és hazai aktualitása, a kutatási eredmények, valamint a gazdasági, társadalmi és környezeti hatások bemutatása, a nemzetközi trendek ismerete egyaránt szerepet játszott.


Jól mutatja, mennyire fontos az ágazat számára a vérfrissítés, a szakképzett fiatalok képzése, hogy a KSH 2013-as ágazati felmérése alapján a gazdálkodók 31%-a 65 év feletti, és csak 6,1%-uk 35 év alatti, míg iskolázottság szerint csupán 3%-uknak van felsőfokú, és további 7%-nak középfokú szakirányú végzettsége. Habár jelenleg közel 17 ezer hallgató vesz részt felsőfokú agrárképzésben, a pályakezdő fiatalok körében végzett kutatás eredményeit összesítve egyértelműen az látható, hogy a mezőgazdasági pálya nem vonzó a fiatalok körében. Annak ellenére sem, hogy meglátásuk szerint mind idehaza, mind nemzetközi szinten nagy igény van az agrárszakemberekre. Mindez szorosan összefügghet azzal, hogy az ágazat társadalmi presztízsét alacsonynak látják.

„A beérkezett pályamunkák alapján azt látjuk, hogy a fenntartható agrárium kérdése a fiatal generáció számára is kiemelt fontosságú, hiszen 8 felsőoktatási intézményből összesen 52, szinte egytől egyig igen magas szakmai színvonalú pályamunka érkezett. Különösen nagy öröm számunkra, hogy kezdeményezésünk pozitív fogadtatásban részesült az egyetemeken, főiskolákon és a hallgatók körében egyaránt akkor, amikor az agrárium vonzereje a pályaválasztó fiatalok számára igen csekély, a szakma társadalmi elismertsége pedig alacsony. Különösen nagy szerepét látjuk ezért annak, hogy a szakma kiemelkedő fiataljait, és ezzel az ágazat jövőbeli fejlődését támogassuk” – tájékoztatott Tresó István, a K&H Agrárüzletág fejlesztési főosztály vezetője.K&H

Díjazottak:

TDK kategória

1. helyezett - Németh Tamás
Egyetem: Budapesti Corvinus Egyetem – Kertészettudományi Kar
Benyújtott pályamunka címe: Biopreparátumok alkalmazásának lehetősége a Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary kórokozó ellen paprikahajtásban

2. helyezett – Kapás Mariann
Egyetem: Szent István Egyetem – Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Benyújtott pályamunka címe: Európai búzafajták levélrozsda ellenállóságának genetikai jellemzése molekurális markerekkel

3. helyezett – Tóth Adrienn
Egyetem: Budapesti Corvinus Egyetem – Élelmiszertudományi Kar
Benyújtott pályamunka címe: Frissen préselt narancslé eltarthatóságának növelése HHP technológia alkalmazásával

PhD kategória

1. helyezett – Riczu Péter
Egyetem: Debreceni Egyetem, Kerpely Kálmán Növénytermesztési, Kertészeti és Regionális Tudományok Doktori Iskola
Benyújtott pályamunka címe: Spektrális információk alkalmazásának vizsgálata a precíziós gyümölcsöntözésben

2. helyezett – Dr. Szigedi Tamás
Egyetem: Budapesti Corvinus Egyetem – Élelmiszertudományi Kar
Benyújtott pályamunka címe: Zöld kémiai módszerek bevezetése az élelmiszeranalitikába

3. helyezett – Áy Zoltán
Egyetem: Szent István Egyetem
Benyújtott pályamunka címe: Abiotikus és biotikus stresszekkel szemben rezisztenciát eredményező DNS-szekvenciák expressziója búzában