• 1.1.5. számú "Öntözési beruházások támogatása" c. alintézkedés
  • 1.1.6. számú  "Meliorációs beruházások támogatása" c. alintézkedés
  • 1.4. számú " Fiatal gazdák induló támogatása" c. intézkedés
  • 1.5. számú " Szakmai továbbképzés és átképzés támogatása" c. intézkedés
  • 3.2.11. számú "Öntözőrendszerek fejlesztésére irányuló kollektív beruházások" c. intézkedés
  • 3.2.12. számú "Vízkárelhárítás önkormányzati és/vagy magántulajdonban lévő létesítmények kollektív beruházásai" c. intézkedés
A 2006. április 25-én 24 óráig postára adott pályázatok még érkeztetésre kerülnek.

Forrás: FVM - Irányító Hatósági Főosztály