Az együttműködési megállapodás keretében a DE AGTC BKI és Újszentmargita Község Önkormányzata szellemi-tudományos kapacitását, az oktatás és kutatás személyi- és tárgyi feltételrendszerét kölcsönösen, hatékonyan kívánják kiegészíteni, valamint az elért tudományos eredmények gyakorlati alkalmazását kiterjeszteni.


A megállapodás célja:

 

  • a tudományos kutatási kooperációban (pl. közös pályázatok)
  • a graduális, posztgraduális és egyéb képzési rendszerben
  • mezőgazdasági szaktanácsadási tevékenységben és azt megalapozó tevékenységekben
  • egyéb területeken (konferenciák szervezése, szakmai bemutatók, kiadványok szerkesztése, kiadása, stb.)
  • Alternatív energiák gyakorlati hasznosítása
  • A kedvezőtlen adottságú területeken a biomassza nem élelmiszer célú felhasználása (pl. fásszárú apríték előállítása, hő- és villamos energia termelése).
  • Mezőgazdasági melléktermékekből (pl. hígtrágya hasznosítás) biogáz előállítás, a képződő hővel a település közintézményeinek fűtésének korszerűsítése.