A "Modern megközelítések a Földgazdálkodás és Management terén" (Future Approaches to Land Development), röviden FARLAND projekt, nemzetközi hálózati EU - Interreg - III C társfinanszírozott projekt keresi a választ a fenti kérdésre a résztvevő országok szemszögéből.
A FARLAND projekt 7 ország részvételével - összesen 11, a témában releváns szervezet és kutatási/tudásközpont összefogásával - 2005 júliusában indult és 2007 decemberében zárul. A projekt a résztvevő országok különböző nemzeti szintjein zajlik. A résztvevő országok: Magyarország, Litvánia, Németország, Belgium, Portugália, Spanyolország, Hollandia. Az Irányító Bizottságba meghívást kapott dr. Vajda László, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium EU Koordinációs és Nemzetközi Főosztály főosztályvezetője, aki 2006. novembere óta látja el Bizottsági feladatait.
A projekt fő célja, hogy elősegítse az integrált földügyi menedzsment megújítását, az európai mezőgazdasági régiók jelenlegi és jövőbeli igényeihez mérten. A 11 társintézmény a következő lépéseket teszi meg a célok megvalósításának érdekében. A tagok megvizsgálják az integrált földügyi menedzsment helyzetét, megvalósított projektek tapasztalatait a résztvevő országokban. Ezt követően összesítik azokat, értékelik a folyamatokat, eszközöket és módszereket a közös fejlődés és javaslat alkotás érdekében. Végül javaslatokat fogalmaznak meg az EU számára az európai földügyi menedzsment közös erővel történő fejlesztéséhez.
A fenti célok elérésének érdekében a projekt tagjai a modern kommunikációs eszközök alkalmazását is bevetik.
Fő céljuk az Európai Unió és a nemzeti kormányok döntéshozóinak, szakpolitikusainak ráébresztése a téma fontosságára. A kampány sikerességének érdekében a FARLAND tagok nemzeti sajtókonferenciákat, tapasztalatcserére és a jó példák megismerésére épülő konferenciákat szerveznek. Neves nemzetközi szaklapokban publikálják az aktuális lépéseket, amelyek a projekt saját honlapján is megismerhetők - www.farland-project.org. A honlapon az aktuális információk mellett számos, a témához kapcsolódó adatbázis-alapú dokumentum-, linkgyűjtemény is található.
A projekt záró szakaszában kerül publikálásra a FARLAND-könyv, amely összegzi az európai tapasztalatokat, amely nélkülözhetetlen eszköztár lesz a jövőbeli integrált földügyi menedzsment eredményes lebonyolításához. A könyv ajánlásokat fogalmaz meg a politikusok és a szakemberek számára a releváns projektek és programok sikeres megvalósításának érdekében, és bemutatja a leginnovatívabb lehetőségeket.
A projekt nagyszabású nemzetközi kongresszussal és sajtókonferenciával zárul 2007 novemberében, Budapesten.