Emlékeztetjük az NVT Agrár-környezetgazdálkodási, és Kedvezőtlen adottságú területek jogcímeinek támogatottjait, hogy az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot", illetve a "Helyes Gazdálkodási Gyakorlat" feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet módosításáról szóló 67/2006. (IX. 15.) FVM rendelet szerint, a gazdálkodási napló egy aláírt másolatát minden év augusztus 31. és december 31. között az alábbi címre kell küldeni:
Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat
(1118 Budapest, Budaörsi u. 141-145.)
Ez alól kivételt képez a 2005/2006. gazdálkodási évre vonatkozó gazdálkodási napló, mely - egy aláírt másolatának - beküldési időszaka
2006. október 1. és 2006. december 31.,
azonban ugyancsak a Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat részére kell megküldeni.
Kérjük, hogy a dokumentumokat az adatfeldolgozás folyamatos menetének megkönnyítése érdekében lehetőleg az év végi határnap előtt szíveskedjenek postázni.