Március 16-ig kell adatszolgáltatási kötelezettségüket teljesíteniük azoknak a gazdáknak, akik agrártámogatást kaptak. A kötelezettség kiterjed minden, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) és Halászati Operatív Program (HOP) keretében meghirdetett támogatási formára és csak elektronikusan nyújtható be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalba. Annak a 28 ezer gazdálkodónak, akik még nem töltötték ki a felületet már csak néhány napjuk maradt erre.


Az E-monitoring benyújtása összesen 38 ezer termelőt érint és a korábbi évekhez hasonlóan interneten, Ügyfélkapus bejelentkezéssel lehet elvégezni kétféle módon:

Amennyiben a gazdálkodó rendelkezik Ügyfélkapus regisztrációval, a www.mvh.gov.hu oldalon az „Elektronikus ügyintézés" menüben az e-monitoring alkalmazást kiválasztva, az ügyfélkapun keresztül, a regisztrációs szám beírásával le tudja tölteni a névre szóló adatlapokat.


- Az adatszolgáltatás elvégezhető meghatalmazott útján is, ám fontos, hogy ebben az esetben a meghatalmazást kinyomtatva, papír alapon is el kell juttatni az MVH illetékes kirendeltségére.
A meghatalmazás kitöltéséhez a múlt évben használt jelszó érvényes, amennyiben valaki elveszítette, elfelejtette, a „G946" nyomtatványon, személyesen vagy postai úton kérhet újat. A nyomtatvány letölthető az MVH honlapjáról is.
A hatékony feldolgozás érdekében a meghatalmazást minél előbb, de legkésőbb az adatszolgáltatás benyújtásával egyidejűleg érdemes postára adni.


Azoknak az ügyfeleknek, akiknek valamely adat módosítása miatt G002-es nyomtatványt kell kitölteniük, a monitoring meghatalmazást (papír alapon) és a G002-es nyomtatványhoz kapcsolódó papír alapú mellékleteket a monitoring benyújtás határidejének lejárta előtt 3 munkanappal kell eljuttatniuk a Hivatal részére, ellenkező esetben e-monitoring felületük inaktív marad.


A monitoring adatszolgáltatással kapcsolatos kérdésekben az MVH központi ügyfélszolgálata, a falugazdászok és az agrárkamarai tanácsadók nyújtanak segítséget.
Az agrár- és vidékfejlesztés területén hazánknak nyújtható közösségi források mértéke alapvetően függ a megvalósult projektek és programok eredményességének korrekt jelentéseken alapuló bemutatásától. (Agrárkamara)