A kiszolgáláshoz alkalmazott szállítójárművek kiválasztásánál jó néhány szempontot figyelembe kell venni, ezeket vettük sorra cikkünkben.

gép

Önjáró permetező szakszerű kiszolgálása – fotó: Kovács Tibor

Itthon a sok évtizedes gyakorlat a permetezők kiszolgálására az önfelszívó tartálykocsik, közismertebb nevükön szippantó kocsik alkalmazása. Erre a feladatra általában külön szippantó kocsit tartanak fent a gazdaságok.

Kiválasztásuknál alapvető feltétel, hogy szállítási kapacitásuk optimálisan illeszkedjen a permetezőgép tartálytérfogatához, lehetőleg úgy, hogy egy tartály vízből területtől függően akár kétszer-háromszor is teljesen feltölthető legyen a permetezőgép.

Számtalanszor látunk arra példát, hogy egy 3000 literes tartálytérfogatú permetezőgépet egy 5 köbméteres önfelszívó tartálykocsival szolgálnak ki, így a második feltöltésre mindig kevesebb víz áll rendelkezésre, mint amennyi a permetező kapacitása lenne.

gép

A kiszolgáló szippantó kocsi kapacitása optimálisan illeszkedjen a permetezőgép tartálytérfogatához – fotó: Szabó Ádám

Ilyenkor szokott az előfordulni, hogy a traktoros a permetező folyamatos, teljes kiszolgálása érdekében a legközelebbi víznyerő helyről pótolja a hiányzó mennyiséget, így minden feltöltés után oda-vissza jár a géppel. Tehát az elsőrendű és legfontosabb szempont, hogy a kiválasztott vízszállító jármű tartálykapacitása a permetező két-három teljes kiszolgálására legyen legalább elegendő.

A másik fontos momentum a kiszolgálásnál az áttöltéssel töltött állásidő mértéke. Bár napjainkban már nagyon sok permetezőgép önfelszívó, így ezek könnyen, nagy teljesítménnyel át tudják fejteni a szállítójármű tartályából a vizet, de a régebbi konstrukciók mindegyike még nem képes ezt önerőből megoldani.

gépA mai permetezők már saját felszívóegységgel is rendelkeznek – fotó: horsch.com

Régebben ez nem jelentett akkora problémát, mint manapság, mert a szállításra alkalmazott önfelszívó tartálykocsik saját szivattyújuk segítségével megfelelő teljesítménnyel képesek voltak gyorsan áttölteni a permetezőgépbe a növényvédőszer-oldathoz szükséges vizet.

Sajnos az uniós tagságunk sok olyan értelmetlen szabállyal sújt bennünket, amely inkább csak élhetetlenné teszi a hétköznapi munkát, de érdemi előnye nincs. Ilyen rendelkezés például az is, hogy az önfelszívó vákuumos tartálykocsik a folyadékot a saját szivattyújuk segítségével mindössze 0,5 bar nyomással üríthetik ki tartályaikból. Ekkora nyomással a növényvédő gép feltöltése olyan hosszú állásidőt venne igénybe, ami lényegében lehetetlenné tenné a hatékony munkavégzést.

gép

Hidromotoros töltőturbina gyorsítja a folyadékáttöltést – fotó: fliegl.com

Az egyik nagy járműgyártó ennek áthidalására már olyan kiegészítővel látja el vákuumos szippantó tartálykocsijait, ami nagyobb, 3-4 bar nyomást megvalósító hidromotoros töltőturbinával gyorsítja a folyadékáttöltést. Másik megoldás a tartálykocsi tartálya alatt elhelyezett excentercsigás szivattyú, melynek segítségével tölt/ürít, így nagyobb nyomással nagyobb teljesítményt ér el, ugyanakkor a tartálynak nem kell nyomásállónak lennie.

Figyeljünk arra is a megfelelő eszköz kiválasztásánál, hogy a folyadék szállítórendszerének áttöltési keresztmetszete is elég nagy legyen a gyors kiszolgáláshoz. Nagyon fontos, hogy a vontatott tartálykocsinkban legyenek hullámtörő lemezek, hiszen ma már a mezőgazdasági vontatók egyre nagyobb tempója miatt menet közben fellépő hirtelen nagy folyadékmozgások hullámtörő nélkül nagyon ronthatják a tartálykocsi stabilitását, és könnyen borulásos balesethez vezethetnek.

gép

Egytengelyes tartálykocsik kiválasztásánál fontos szempont, hogy talajkímélő, alacsony nyomású abroncsokkal legyen szerelve – fotó: agroinform.hu

Bár a tartálykocsik zöme ma már korrózió ellen jól védett, de amennyiben lehetőségeink engedik, válasszunk tűzi horganyzott felépítményű és vázú járműveket a beszerzéskor, hiszen ezek élettartama jóval magasabb. Főleg egytengelyes tartálykocsik kiválasztásánál fontos szempont, hogy talajkímélő, alacsony nyomású abroncsokkal legyen szerelve, így a nehezebb terepen is biztonságosan vontatható és stabilabb is a tartálykocsi.

A rugózott vonórúd és a járószerkezet légrugós felfüggesztése a kényelem mellett ugyancsak a stabilabb, biztonságosabb haladáshoz járul hozzá.

gép

Olyan járművet válasszunk, amelynél a folyadékszint ellenőrzése biztosítva van – fotó: ajgkft.hu

Bár már a régebbi kivitelű folyadékszállító tartálykocsikon is megoldották, de a mai típusokból való kiválasztásnál is figyeljünk arra, hogy lehetőleg olyan járművet válasszunk, amelynél a folyadékszint ellenőrzése biztosítva van a különféle szintjelzők és kémlelőnyílások által.

Főleg tavaszi időszakban számtalanszor szemtanúi lehetünk, hogy 1 köbméteres IBC-tartályokkal megrakott mezőgazdasági pótkocsikból szolgálják ki a növényvédő gépeket.

gép

Olcsó és egyszerű, de nem biztonságos és hosszú távon költséges az IBC-tartályos vízszállítás – fotó: agroinform.hu

Bár ez a megoldás olcsó és egyszerű, de alkalmazása önmagában sok balesetveszélyt hordoz, és amellett rendkívül gazdaságtalan is. Arra is számtalanszor látunk példát, hogy hagyományos pótkocsira helyezett fém- vagy műanyag tartállyal oldják meg a szállítást, amely általában egy korábban kiselejtezett permetezőről származik.

Ennek hasonló közlekedésbiztonsági veszélyei vannak, mint az IBC-tartályos megoldásnak, és hasonlóan körülményes, hiszen ugyancsak külön benzinmotoros szivattyúval oldható meg a felszívás és az áttöltés.

gép

Hajmeresztő összeállítás vízszállításra, selejtezett Globál permetezőtartály, IBC-tartály és egy pótkocsi kombinációjából – fotó: agroinform.hu

A különböző növényvédő szerek szállítása, régen és napjainkban egyaránt, a vízszállító járművön történik a legtöbb esetben. Számtalanszor tárul elénk a látvány, amikor a szippantó kocsi csőtároló tálcáján sorakoznak a különböző bontatlan vagy már megbontott csomagolású vegyszeres flakonok és dobozok.

Az egyre szigorodó szabályozás a növényvédő szerek szállításáról a következő:

• A növényvédő szert az eredeti csomagolásában lezárva, megfelelően rögzítve kell szállítani. Ezzel a tevékenységgel megfelelő ismeretekkel és jogosultsággal rendelkező személy bízható meg.
• A szállító jármű rakfelületén növényvédő szerrel együtt embert, állatot, takarmányt, élelmiszert vagy gyógyszert szállítani tilos. Egyéb árut kizárólag olyan módon lehet szállítani, hogy a növényvédő szerrel ne érintkezhessen. A növényvédő szert úgy kell elhelyezni, hogy az a szállító járművet és a környezetet ne szennyezze.
• A jármű esetleges szennyeződése esetén a tisztítást haladéktalanul el kell végezni. A szennyezett jármű tisztítása során keletkező szennyvizet, hulladékot a veszélyes hulladékokra vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell kezelni és ártalmatlanítani.
• Növényvédő szer szállításánál védőeszközt kell biztosítani. Többféle növényvédő szer szállításánál a munkavédelmi szempontból legveszélyesebb készítménynek megfelelő védőeszközt kell biztosítani. Napjainkban a vegyszer tartálykocsin történő biztonságos és előírásszerű szállításához – a gazdák ilyen irányú igényeit felismerve – egyre több gyártó szereli fel külön növényvédőszer-tároló szekrénnyel tartálykocsiját.

gép

Egyre több gyártó szereli fel külön növényvédőszer-tároló szekrénnyel tartálykocsiját – fotó: agroinform.hu

Amennyiben a növényvédő gépünket kiszolgáló szállítójármű kiválasztásánál szem előtt tartjuk ezt a néhány fentebb felsorolt fontosabb momentumot, akkor biztos, hogy sokat tudunk javítani permetezőgépünk napi teljesítményén. Ez a mai, egyre magasabb költségekkel járó gazdálkodásunkban nagyon megfontolandó tényező.