Sem a termőföld adásvételi, sem a haszonbérleti szerződésnél nincs lehetőség a hiánypótlásra. Ez alól egyetlen kivétel van, mégpedig a közeli hozzátartozói viszony bizonyítása. A szerződések visszavonására pedig a honlapon történő kifüggesztésig van lehetőség [474/2013. Korm. rend. 4. § (4) bek.] – olvasható a MAGOSZ tájékoztatójában.

szerződés

Sem a termőföld adásvételi, sem a haszonbérleti szerződésnél nincs lehetőség a hiánypótlásra – fotó: pixabay.com

Figyelni kell a ranghely pontos megjelölésére

Mint írják, annak sincs akadálya, sőt kifejezetten javasolt, hogy valamennyi ranghelyünket feltüntessük a szerződésben (pl. állattartó; helyben lakó).

Arra azonban feltétlenül figyeljünk, hogy a ranghely szöveges megnevezéséhez a megfelelő jogszabályhelyet társítsuk a szerződésben.

A kérdéssel már a Kúria is foglalkozott, kimondva, hogy a legapróbb tévesztés is a ranghely figyelmen kívül hagyásához vezet [2/2021. Jogegységi határozat].


A haszonbérleti szerződésben már nem lehet előírni a művelés módját

Gyakran találkozhattunk olyan haszonbérleti szerződéssel, melynek egy-egy pontjából egyértelműen kitűnt az előhaszonbérletre jogosultak távol tartásának a szándéka.

Ilyen eset volt az is, amikor olyan művelési módot írtak volna elő a bérlővel szemben, amit nyilvánvalóan nem lehetett volna teljesíteni (pl. fűszernövény termesztése a teljes szántóföldi táblán).

Nem meglepő módon, a szerződésre rájelentkezés nem volt, azt pedig, hogy a bérlő ezt az előírást később betartotta-e, a bérbeadó sem követelte meg. Az ilyen visszaélések kiszűrése miatt kerül be idén július 1-től a jogszabályba, hogy „a haszonbérleti szerződés a haszonbérlő által kötelezően alkalmazandó agrotechnikára, növénykultúrára vagy termelési módszerre vonatkozó előírást nem tartalmazhat.[2013. évi CCXII. tv. 51/B. § (1) bek.] – írja a MAGOSZ.

A gazdaságátadásnál lesz lehetőség a hiánypótlásra!

A gazdaságátadás során egy teljesen új szerződéstípussal kell megismerkednie minden érintettnek – azaz nem csak a gazdáknak, hanem a kormányhivataloknak és minden más jogalkalmazónak is – ezért fontos, hogy legyen rugalmasság a szerződés jóváhagyása során.

A Földforgalmi törvényben előírt szigorú hiánypótlási tilalmat ezért a gazdaságátadás során nem kell alkalmazni, így a szerződést jóváhagyó megyei kormányhivatal hiánypótlásra hívhatja fel a szerződést kötő feleket.