A SAPARD Program keretében nyílt először lehetőség a „klasszikus vidékfejlesztés” (nemcsak agrár-vidékfejlesztés) keretében felhasználható európai uniós források lekötésére. A teljes SAPARD támogatási forrás összesen 59,6 milliárd forint volt. Két intézkedés a „Falufejlesztés és -felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megőrzése”, illetve a „Tevékenységek diverzifikálása, alternatív jövedelemszerzést biztosító gazdasági tevékenységek fejlesztése” emelhető ki, melyek tartalmukban tovább fejlődtek a későbbi vidékfejlesztési programokban.

A második már konkrét vidékfejlesztési intézkedéseket is tartalmazó program az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program volt. Magyarországon a 2004-2006. évi programozási periódusban az Európa Tervben megfogalmazott célokhoz kapcsolódóan öt Operatív Program kerül megvalósításra, amelyek közül az egyiket adta az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP). Az AVOP elsősorban a mezőgazdasághoz, az élelmiszer-feldolgozáshoz és a vidéki térségek mezőgazdaságához kapcsolódó fejlesztéseire irányul. A program továbbviszi a SAPARD előcsatlakozási program gyakorlatát és tapasztalatait, valamint a hazai agrártámogatási rendszer elemeit.

A program keretében meghatározott fő fejlesztési területek (prioritások) az alábbiak:


1. versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban,
2. az élelmiszer-feldolgozás modernizálása,
3. a vidéki térségek fejlesztése, valamint
4. a technikai segítségnyújtás.