A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) egyik kiemelt feladata a szektor külgazdasági kapcsolatainak erősítése, illetve a nemzetközi szervezetekben történő képviselete, ezért mind a Copa-Cogeca mind az EU irányában szeretnénk erősíteni a jelenlétünket.

A kérdés, hogy mit szeretnének tagjaink a megújuló Közös Agrárpolitikától. Alapvetően azt, hogy a KAP ne korlátozza, hanem segítse őket a céljaik elérésében. Természetesen ezt könnyebb mondani, mint megvalósítani. A KAP egy rendkívül bonyolult rendszer, amelynek egyszerre több igénynek is meg kell felelnie.
A versenyképesség fejlesztése mellett a fenntarthatóságot is biztosítania kell, mindezt úgy, hogy közben igazságos és egyszerűen végrehajthatónak kell lennie.A NAK nyomon követi a KAP reform alakulását és véleményünk szerint az irány jó, de néhány konkrét ponton még szükséges a beavatkozás. Mint a legnagyobb magyar agrárgazdasági szervezet a véleményünket a KAP reformmal kapcsolatban hat pontban foglaltuk össze, hogy szerintünk hol szükséges még a jogszabálytervezetekben változtatás.

Azt gondoljuk, hogyha a mezőgazdasági termelőkkel szemben egységesek Európa szerte az elvárások, akkor a támogatásoknak is egységeseknek kellene lenniük. Tudjuk, hogy ez nem megvalósítható az egyik napról a másikra, de hosszú távon ez a cél. Ráadásul így sokkal egyszerűbb lenne a támogatási rendszer működtetése.
Lehetőséget kell adni az érzékeny ágazatok kiemelt támogatására. Főleg az állattenyésztési ágazatok esetében, néha a rövid távú gazdasági érdekek hatásait ellensúlyozandó szükséges, hogy közvetlen támogatás biztosítsunk az érzékeny ágazatokban tevékenykedő termelőinknek.
Nagyon fontos probléma a gazdálkodók elöregedése az EU összes tagországában, a generációváltás terén az eddiginél sokkal agresszívebben kell a közösségének fellépnie. Ezért minden 40 év alatti gazdálkodónak szükséges hektáronként kiegészítő támogatást fizetni, nem csak a tevékenységüket megkezdőknek.
Ugyancsak fontos a fenntartható gazdálkodási gyakorlat elősegítése, de véleményünk szerint ez nem jelentheti azt, hogy jó minőségű mezőgazdasági területeket kivonunk a művelésből. Egyetértünk az ökológiai célterületek kialakításával, az egyébként sem megművelt területeken.
A jelenleg SAPS-ot használó tagországoknak fontos lenne pontosan látni, hogy milyen feltételek mellett térhetnek át az új rendszerre, illetve, hogy ezen feltételek ne legyenek korlátozottabbak, mint SPS-et használó tagországok esetében.
Végül mindenképpen egyszerűsíteni és könnyíteni kellene a támogatások megszerzésének és felhasználásának lehetőségeit. Tudjuk, hogy közpénzekről van szó, ezért fokozattan fontos az ellenőrzés, de az még is tarthatatlan, hogy tagjainkat gyakorlatilag a büntetésektől való félelem tartja vissza a támogatásigénylésben. Egy hiányzó pecsét ne akadályozza meg az európai célok megvalósulását.

Természetesen ezen célok elérése nem csak Brüsszelen és az Európai Bizottságon múlik, de szeretnénk azt kérni, hogy az érintett szereplők ne csak egymásra mutogassanak, hanem tényleg segítsenek az eddig elmondottak megoldásában.