A Győrffy Balázs  agrárkamarai elnök által benyújtott javaslat célja, hogy a hosszú távra – legalább 10 évre – kötött haszonbérleti szerződésekben a haszonbér-módosítási jogot a törvény korábban elfogadott módosításához képest még megfelelőbben, és a felek érdekei közti egyensúly még hatékonyabb megteremtésével biztosítsa. Az indoklás szerint a javaslat a haszonbérleti díj emelését és csökkentését is lehetővé teszi annak érdekében, hogy ne csak a díjnövekedést mutató piaci folyamatokhoz, hanem adott esetben a díjcsökkentés felé mutató piaci folyamatokhoz is igazodni lehessen. A módosítás kiegészíti a törvényt az új polgári törvénykönyv (Ptk.) új jogintézményével, a szerződés-átruházással.

A haszonbérleti díj módosításának lehetősége eleve csak a legalább 10 éves időtartamú haszonbérleti szerződések esetében állna fenn. A szerződő felek bármelyike a szerződéskötést követő 5 év elteltével – ha a haszonbérleti szerződés időtartama meghosszabbítás folytán éri el a 10 éves időtartamot, a meghosszabbítás időpontjától számított 5 év elteltével –, majd az első kezdeményezést követően 5 évente kezdeményezheti a haszonbérleti szerződés módosítását a haszonbérleti díjnak a kezdeményezéskor irányadó helyben szokásos piaci haszonbérleti díjra való módosítása érdekében, feltéve, hogy a haszonbérleti szerződés időtartamából legalább még 5 év van hátra. Ugyanakkor a javaslat nem zárja el a feleket attól, hogy ha ez mindkét fél érdekében áll, akkor ennél rövidebb időtartamban is megállapodjanak.

föld

A díjmódosítási lehetőség nem a tulajdonosváltáshoz kötődne, hanem általában minden haszonbérbe adó, illetve haszonbérlő számára lehetőségként állna fenn – fotó: umweltbundesamt.de

A díjmódosítási kezdeményezésben a piaci haszonbérleti díj mértékét igazságügyi szakértői vélemény alapján kell megállapítani, amit csatolni kell. A javaslat az ellenérdekű fél érdekeinek védelme érdekében mind a szerződésmódosítási kezdeményezés, mind a bírósági döntés alapján történt díjmódosítás esetére biztosítja a másik fél (vagyis díjemelés esetén a haszonbérlő, díjcsökkentés esetében a haszonbérbe adó) részére a szerződés felmondásának jogát, ha a kezdeményezett, illetve a bíróság által meghatározott piaci haszonbérleti díj mértéke a haszonbérleti szerződés szerinti haszonbérleti díj mértékét legalább 20 százalékkal meghaladja, illetve annál legalább 20 százalékkal alacsonyabb.

A javaslat átmeneti rendelkezése meghatározza, hogy a módosítás hatályba lépése előtt kötött haszonbérleti szerződések esetében miként lehet alkalmazni a díjmódosítási lehetőséget.