A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) portálján augusztus elejétől érhető el a 2017. június 30-i kamarai tagjegyzék alapján összeállított, kereshető választási tagjegyzék, amellyel a kamara tagjai ellenőrizhetik, hogy jogosultak-e választóként részt venni a 2017. november 3-i megyei küldöttválasztásokon.

Abban az esetben, ha a kamara tagja nem ért egyet a választási jogosultság ellenőrző felület által adott visszajelzéssel, úgy – tagsági viszonya keletkezésére vagy megszűnésére figyelemmel – 2017. augusztus 31-ig kérvényezheti postai úton (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, 1519 Budapest, Pf.: 285.) vagy elektronikus levélben (kamaraivalasztas@nak.hu) a választási tagjegyzékbe történő felvételét, illetve az onnan való törlését.

Az ehhez szükséges dokumentumokat, nyilatkozatokat szintén az előbb megjelölt címek valamelyikére szükséges elküldeni. Kérjük, hogy a postai levélnél a borítékon, elektronikus levélnél pedig a tárgyban tüntessék fel, hogy „Kamarai választás 2017”.

számítógép

Augusztus 31-ig kérvényezhető a választási jogosultság módosítása – fotó: Shutterstock

A választási tagjegyzékbe való felvételről, illetve az onnan való törlésről vitás esetekben az Országos Kamarai Választási Bizottság határoz, melyről az érintettet írásban tájékoztatja. A végleges választási tagjegyzéket a Kamara központi ügyintéző szervezete a 2017. augusztus 31-ig benyújtott kérelmek elbírálását figyelembe véve 2017. szeptember 15-ig állítja össze.

A 2017. november 3-i megyei küldöttválasztásokon a hatályos, de nem érvényesített őstermelői igazolvánnyal rendelkező őstermelőkön kívül valamennyi kamarai tag jogosult leadni szavazatát a jelölő szervezetek által felállított, a megyei kamarai küldöttgyűlési küldöttjelöltek nevét tartalmazó listákra. Ennek megfelelően a választásra jogosultak száma jelenleg mintegy 350 ezerre tehető.