A korább évekhez hasonlóan a megyei növény- és talajvédelmi szolgálatok a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatallal egyeztetve a húsvét előtti hetekben fokozottan ellenőrzik a piacra kerülő zöldség- és gyümölcsfélék növényvédő szer maradék tartalmát és a minőségi előírásoknak történő megfelelést.
A szolgálatok felügyelői most elsősorban a primőr árukból fognak mintát venni, és a laboratóriumokban az analitikai vizsgálatokat olyan gyorsan tervezik elvégezni, hogy a kifogásolt tételek ne kerülhessenek a fogyasztók asztalára. Határérték túllépés esetén a forgalmazók, illetve a termelők komoly hatósági intézkedésre számíthatnak, a forgalmazás korlátozása mellett növényvédelmi, illetve minőségvédelmi bírság kiszabására is sor kerülhet.
A vizsgálatok eredményeiről a fogyasztók tájékoztatást kapnak.