A 882/2004/EK. rendelet meghatározza az egyes állategészségügyi szolgáltatások minimálisan alkalmazandó díjait, melyet a tagországoknak 2008. január 1-tôl kötelezôen kellene alkalmazniuk. A vágóhídi húsvizsgálatok esetén ennek a mértéke sertésnél 25 kg alatt 0,5 Euró/állat, míg 25 kg felett 1Euró/állat. Itt kell meg jegyezni, hogy a magyarországi szabályozás a fenti díjakat lényegesen meghaladó mértékű térítési kötelezettséget állapít meg a szolgáltatás igénybevevôje felé, hiszen annak mértéke 6 óra és 16.30 között 340 Ft, míg 16.30 után 680 Ft.

Annak érdekében, hogy valós számadatok alapján történô nemzetközi összehasonlításra legyen lehetôség, a Clitravi (Húsfeldolgozók Európai Szö­vetsége) összegyűjtötte az egyes tagországokban alkalmazott hatósági díjakat. Mivel az adatok leadása önkéntes volt, és néhány tagország nem válaszolt a kérésre, ezért nem tudunk teljes körű hatósági díjtáblázatot küldeni.

Az alábbiakban ismertetjük az egyes országokban alkalmazott hatósági díjakat:


Csehország: A 882/2004/EK. rendelet IV. mellékletében meghatározott minimális díjtételeket alkalmazza.

Németország: A vizsgálati díjak tartományi és egyes esetekben városi szinten kerülnek meghatározásra. Jelenleg zajlik a díjak harmonizációja, aminek keretei között a 882/2004/EK. rendelet IV. mellékletében meghatározott minimális díjtételeket kívánják alkalmazni.