2011. március 21-én megnyílt az egységes kérelem elektronikus kitöltő felülete, amelyet az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu) az „Elektronikus ügyintézés" menüponton belül az „e-Egységes kérelem" menüben lehet elérni.


Jelenleg a kérelmek kitöltésére és mentésére van mód.
A kérelmek benyújtására kizárólag a vonatkozó vidékfejlesztési miniszteri rendelet hatályba lépése, és az ahhoz kapcsolódó MVH közlemény kihirdetése után van lehetőség. Fontos, hogy a kérelmeket kitölteni csak ügyfélkapun keresztül történő belépés után lehet.


Azon ügyfelek, akik nem rendelkeznek saját ügyfélkapus regisztrációval meghatalmazott vagy technikai közreműködő (falugazdász vagy agrárkamarai tanácsadó) segítségével tölthetik ki és adhatják be kérelmeiket. Kitöltés előtt kérjük, hogy tanulmányozzák a portálon az „Elektronikus ügyintézés / e-Egységes kérelem / Használat" menüpontban feltüntetett tájékoztató anyagokat! Kérdéseiket a felületen található „Kérdések / Kérdés feltevése" menüpont megfelelő kategóriába történő besorolása után tudják eljuttatni az MVH-ba, amelyekre rövid határidőn belül válaszolt kaphatnak. (MVH)