A növény-egészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet alapján a szőlőtermelő és a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés a védekezési időszakban a szőlőültetvényen kijuttatott növényvédő szer vételárához vissza nem térítendő támogatást vehet igénybe – tájékoztat az agrárkamara.

A kérelmet a szőlő tárgyévi növényegészségügyi megelőzési, illetve növényegészségügyi felszámolási célú növényvédő szeres kezelését követően, de legkésőbb tárgyév augusztus 15-ig kell benyújtania az érintetteknek kizárólag postai úton a területileg illetékes, növényvédelmi igazgatási hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalhoz (növényvédelmi hatósághoz) a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon.

Legkésőbb augusztus 15-ig nyújtható be kifizetési kérelem.

A növény-egészségügyi megelőzés támogatása a kifizetési kérelemben kizárólag abban az esetben igényelhető, amennyiben a támogatása igénybevételére vonatkozó kérelmet a szőlőtermelő, vagy a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés előzetesen már benyújtotta és azt a Kincstár befogadta.

A kifizetési kérelemhez csatolni kell:

  • a rendelet által előírt nyilatkozatokat (az N0757 vagy N0758 nyomtatványon), a növényvédő szer megvásárlását igazoló, a szőlőtermelő vagy az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés nevére kiállított és a kifizetési kérelem benyújtásának időpontját megelőzően teljeskörűen kiegyenlített számla másolatát.
  • A gépi bérmunka-szolgáltatást végző által a szőlőtermelő vagy az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés nevére kiállított és a kifizetési kérelem benyújtásának időpontját megelőzően teljeskörűen kiegyenlített számla másolatát.
  • A fent említett számlák pénzügyi rendezését hitelt érdemlően igazoló bizonylat másolatát vagy a számla kiállítójának nyilatkozatát a számla pénzügyi rendezéséről, amennyiben a pénzügyi teljesítés ténye a számlán nem került feltüntetésre.
  • A szőlőültetvényre vonatkozó tárgyévi permetezési napló másolata, valamint ha a kifizetési kérelmet felhatalmazás alapján igénylő termelői szerveződés nyújtja be, a szőlőtermelőnek a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződésben való tagsága igazolása céljából a termelői szerveződés alapszabályának vagy egyéb, ezt igazoló dokumentumának másolatát.

A kifizetési kérelemmel kapcsolatban részletes információk és a letölthető nyomtatványok a 80/2020 (VII. 22.) számú közleményben találhatók meg.