Április 24.Szent György Napja A katonaszentek legjelesebbje, a „zászlótartó”, Konstantinápoly védőszentje volt, Rómában már az V. században temploma volt. A cári birodalom képét a címerébe emelte, sőt 1222-től Anglia hivatalos patrónusa lett. Az angol lobogó valójában a györgykereszt.

A magyar gazdaságtörténetbe az állatok mezőre történő kihajtásának az első napjaként vonult be.

Április 25. – Márk Evangelistaés a Pálfordulás napja Márk Péter apostolt Rómába is követte, ahol a közönség kérésére lejegyezte Péter beszédeit, azaz „tolmácsolójaként” írta meg evangéliumát.

Ezen a napon történt a bibliai Saulus Paulussá változása, amire gyakran hivatkoznak tévesen, ő ugyanis a győzők a hatalmasok oldaláról állt át az üldözöttek, a vesztesekhez, ami végül kivégzéséhez is vezetett.

Április 30. – Szent Katalin ünnepe A középkor egyik legnagyobb hatású női szentje, akit Krisztus alkalmasnak talált sebeinek hordozására. Nagy Lajos királyunk is levelezett vele.