A latin novem (kilenc) szóból, mert a régi római naptárban a kilencedik hónap volt. Nem zavarja a világot ma sem hogy kilencediknek mondjuk a 11. hónapot. A Magyar Tudományos Akadémiát e hónapban alapította Széchenyi István gróf, a Nemzeti Múzeumot pedig apja, Széchenyi Ferenc gróf. November 1. - Mindenszentek napja Mint sok ünnep ez is eredetileg az élet körforgásának jelesebb eseményéhez kötődik – a búzaszemből kinövő csíranövény az új életet, a következő évi aratás reményét kelti. Az isteni gondviselés első jelét, az élettelennek hitt magból újraéledő és megsokszorozódó reményt köszönték a teremtőnek. Még az ókori Rómából eredően vált vallási ünneppé, eredetileg május 13-án, illetve pünkösd utáni első vasárnapon ülték meg. 609-ben még május 13-án avatták fel a római Pantheont Szűz Mária és minden keresztény vértanú tiszteletére. A 700-as években Angliában és Írországban november 1-jén kezdtek ünnepelni minden szentet, illetve mindazon üdvözülteket akiket nem avattak szentté, illetve a kalendárium név szerint nem emlékezik meg róluk. November 2. - Halottak napja A Mindenszentek napját követő vallási ünnep, szintén a IX. századtól általános. Városon és falun egyaránt a halottakra emlékezés napja: a sírok rendbehozatala, feldíszítése, gyertya gyújtás a halottak tiszteletére. Ezen a napon tiltották a munkát, mert az elment hozzátartozók tisztelésének kinyilvánítására kellett fordítani. A sírokat az elmúlás virágaival (krizantén és őszi rózsa) díszítették. November 11. - Márton napja Szent Márton 316-ban született Pannóniában. Egyedüli ókori szent, aki a mai Magyarország területén született. A középkor egyik legnépszerűbb szentje, kultusza hazánkban is virágzott: emlékét helynevek is őrzik. Számtalan templomnak választották védőszentjévé. A XIV. századi krónikákban a tisztújítás, jobbágytartozás lerovásának napja. Márton-napon szokás libát enni „megbosszulásul”, hogy gágogásukkal elárulták keresőinek az ólban közöttük megbújni akaró Mártont. A franciaországi Tours város püspöke volt. November 19. - Erzsébet napja Árpádházi Szent Erzsébet (1207-1231) a katolikus egyház egyik legtiszteltebb női szentjére emlékezünk ezen a napon. A füvet este letiporják, reggelre talpra áll - ilyen volt Erzsébet is. Gyermekként került Wartburg várába, Lajos menyasszonyaként és ott nevelkedett. Vakbuzgó hit és a szegények sorsának jobbítása vált élete céljául. Kegyetlen környezetében férje volt az egyedüli támasza. Kevés hálát, megértést, vagy jóságot tapasztalt életében. Mindenét a szegényekre költve 24 évesen halt meg, majd halálát követő 4. évben szentté avatták. November 25. - Katalin napja Alexandriai Szent Katalin a IV. században élt, nemesi származású, hitéért mártírhalált halt – kerékbe törette Maximinus császár. Katalin keresztény hitre akarta téríteni magát a császárt, aki a római sokistenhit védelmezőjeként a krisztus követők nagy ellensége volt. Ma többek között Hollandia, Lettország, Málta és a Fülöp-szigeteknek is patrónusa. A házasságra vágyó lányok védőszentje, vértanúságának az eszköze a kerék miatt a fuvarosok, kerékgyártók, bognárok, molnárok, fazekasok tisztelték. November 25. – A magyar labdarúgás napja Az 1953-as november 25-i Wembley stadionban Anglia válogatottja ellen aratott 6:3-as győzelem emlékére a Magyar Labdarúgó Szövetség 1993-ban nyilvánította ezt a napot a magyar labdarúgásévá, tiszteletül az „Aranycsapatnak”, amely Anglia 90 éves veretlenségét törte meg ezen a napon. November 27. – A Nobel-díj alapításának világnapja Nobel-díjas magyarok: Békésy György, Gábor Dénes, Harsányi János, Hevesy György, Kertész Imre, Oláh György, Szent-györgyi Albert, Wiesel Elie, Wigner Jenő. November 30. - András napja Szent András egyike annak a két tanítványnak, akik először követték Jézust, a keleti egyház védőszentje az I. században élt. A hagyomány szerint átlósan ácsolt kereszten halt mártírhalált, innen az andráskereszt elnevezés. Skócia védőszentjének tekinti, innen zászlójában az András-kereszt, sőt Nagy Britannia zászlójába az egyesítés jeleként került. András napja a legjelentősebb házasságjósló, varázsló nap. A lányoknak többnyire magányosan, titokban kellett ezeket a praktikákat elvégezniük.