Mi várható az Erste Bank szerint a következő években a magyar piacon?

Az Erste Bank Agrár Kompetencia Központja szerint a hazai mezőgéppiac alakulására az alábbi tényezők lehetnek jelentős hatással:

• A VP pályázatok forgalombővítő hatása várhatóan csak 2017-től lesz érezhető a gépforgalmazók számára.
• Ebben a támogatási ciklusban a beruházási pályázatok jellemzően a kisebb gazdaságok fejlesztését preferálják, így a gépforgalmazók várhatóan több, de jellemzően kisebb értékű gépet fognak értékesíteni.
• Habár eddig összességében több mint 400 milliárd forint keretösszeggel jelentek meg beruházási pályázatok, és a kiírások feltételrendszere szinte minden esetben tartalmaz – kisebb vagy nagyobb mértékben – gépvásárlási lehetőséget is, lesznek olyan pályázói körök, illetve gépcsoportok, amelyek nem fognak pályázati támogatásban részesülni. Így a jelenlegi információk szerint nem lesz külön pályázati lehetőség a szántóföldi növénytermesztéshez kapcsolódó gépekre vonatkozóan.
• Végül, de nem utolsó sorban a gépforgalmazóknak és finanszírozó partnereiknek is kalkulálni kell azzal is, hogy a nemrég zárult nagyszabású földvásárlási program kapcsán a gazdák összességében mintegy 270 milliárd forintértékben vásároltak termőföldet. A vásárláshoz kapcsolódó kedvezményes hitelfelvétel éves szinten több mint 10 milliárdnyi forráskivonást jelent, emiatt várhatóan sok gazda fogja újragondolni beruházási terveit.

traktor

fotó: iStock

A CEMA  (Európai Mezőgazdasági Gépgyártók Szövetsége) értékelése alapján az európai mezőgéppiacon folytatódott a negatív tendencia. Az európai forgalmazók 2014 után a 2015-ös évet is csökkenő forgalom mellett zárták, a visszaesés mértéke 2015-ben az előző évhez mérten hozzávetőlegesen 10 százalékot tett ki. Az európai traktorértékesítés 7,1 százalékkal, a gabonakombájn-értékesítések 5 százalékkal csökkentek. Egyedül az önjáró szecskázógépek eladása nőtt 2,8 százalékkal, viszont a zöldtakarmány-betakarító gépek piacán is 10 százalékos volt a visszaesés, a bálázógépek eladásai 8,7 százalékkal csökkentek. A növényvédő és a talajművelő, illetve a vetőgépek piacán 6 százalékos volt a visszaesés.

A mezőgazdasági gépek piacának alakulása az Európai Unióban (2005-2015)
e) Előzetes adat
Agrárgazdasági Kutató Intézet

 

Annak ellenére, hogy az európai gazdák mintegy 40 százaléka tervez gépberuházást 2020-ig a CEMA felmérése szerint, az EU mezőgazdasági gép piacán a növekedés jelei egyelőre még nem láthatóak.

A CEMA által havi rendszerességgel végzett kérdőíves kutatás alapján a megkérdezett szakemberek 51 százaléka a forgalom további csökkenését várja, 38 százaléka nem vár változást e téren, és csak a megkérdezettek 11 százaléka bízik a forgalom növekedésében.

A borúlátó prognózis hátterében az általános gazdasági hangulat mellett elsősorban a gazdák beruházási lehetőségét erősen befolyásoló

alacsony terményárak állnak.

Hazai helyzetkép

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) adatai alapján Magyarországon 2014-ben is folytatódott a piac bővülése, és csak 2015-ben csökkent a forgalom mértéke.

Mezőgazdasági gép- és alkatrész-beruházások alakulása Magyarországon (2000-2015)
Agrárgazdasági Kutató Intézet

 

A kiemelkedő 2014-es évben a gépforgalmazás értéke 56 százalékkal haladta meg az előző évit, és 164 milliárd forintos árbevétel rekord született. Az értékesítést a pályázati forrásokon túlmenően nagy valószínűséggel az MNB Növekedési Hitelprogramja is segítette, ami egyúttal jótékony hatást gyakorolt a hazai lízingpiac fejlődésére is.

MNP NHP 2014-2015
Forrás: Magyar Lízingszövetség

 

2015-ben azonban Magyarországon is megtorpant a gépforgalmazás, valószínűsíthetően a pályázati források elapadása miatt, így a gazdálkodók 2015-ben 141,7 milliárd forint értékben vásároltak mezőgazdasági gépeket, ami 14 százalékos csökkenést jelent a 2014. évhez képest.

A támogatási források rendelkezésre állásától függő, és ezért fűrészfogszerűen változó új gépértékesítés mellett fontos felhívni a figyelmet az alkatrészpiac lassú, de folyamatos növekedésére. Mértéke megduplázódott az utóbbi tíz év során, amely egyrészt stabil bevételi alapot ad a magyar gépforgalmazók részére, másrészt viszont az emelkedő számok a hazai mezőgazdasági géppark átlagos életkorának romló tendenciájára is utalnak. (Hazánkban a mezőgazdasági erőgépek átlagéletkora növekszik, jelenleg szakértői becslés alapján elérheti a 20 évet is, a tendencia megállításához a jelenlegi értékesítési darabszámok két-háromszorosa sem lenne elegendő.)1

A 2015-ös adatokon belül az egyes gépkategóriákat megvizsgálva látható, hogy a kereslet nem egyforma mértékben változott. A tavalyi évben a traktoroknál és az önjáró rakodóknál jelentős, 26, illetve 41 százalékos volt a visszaesés. A traktorok esetében a csökkenés azonban nem minden teljesítménykategóriát érintette, mivel a legkisebb, illetve a két legnagyobb teljesítménykategóriában növekedtek az eladások. Hasonló megoszlás figyelhető meg a gabonakombájnok esetében is, azzal a nem elhanyagolható különbséggel, hogy itt az egész gépkategória is növekedni tudott, 40 százalékos mértékben.

Főbb mezőgazdasági gépek értékesítésének változása 2014-2015*
* használtgép-értékesítés, viszonteladás és külföldi beszerzés nélkül
Agrárgazdasági Kutató Intézet

 

A féléves adatok alapján 2016-ban a hazai mezőgazdasági gépforgalmazásban a 2015-ös számokhoz hasonló eredményekre lehet számítani. Az EU teljes mezőgéppiacát jelenleg általánosságban befolyásoló tényezőkön (terményárak, orosz embargó, piaci zavarok) túlmenően a következő egy-két év mezőgéppiaci forgalmát – a korábbi időszakokhoz hasonlóan – nagymértékben befolyásolja majd az EU-s pénzek rendelkezésre állása. A pályázati kiírások ütemezése, valamint a kiértékelés időigénye alapján ennek hatása itthon azonban inkább csak 2017 második felétől lehet érezhető.

2016-ban pozitív meglepetést elsősorban az okozhat, hogy idén zárul a Növekedési Hitelprogram, így e kedvező forrás kihasználása miatt néhány gazda előrehozhatja vásárlását, főleg olyan esetekben, ahol az időközben meghirdetésre került beruházási pályázatok alapján már tudható, hogy nem fognak tudni a pályázaton indulni az üzemméretkorlát (80-20-as szabály), illetve a gépkategória miatt. Érdemes tehát megkérdezni a bankunkat, hogy elérhető-e még NHP forrás náluk.

Az aktuális agrárpályázatokról további információkat IDE kattintva találhat.

1 Dr. Gockler Lajos: Erőgép-ellátottság, birtokméret és gépkihasználás alakulása a különféle gazdasági szervezetekben a rendszerváltást követően (Megjelent: Agrofórum 2014. június)