Ügyelni kell azonban, hogy legyen az érintett területre 5 évnél nem régebbi talajvizsgálat és csak annyit juttassunk ki, amennyi a talajadatok és a növény igénye megkíván, tehát készítsünk tápanyag-gazdálkodási tervet is – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) tájékoztatója.

Mint írták, a nitrátérzékeny területen a termesztett növényekhez maximálisan kijuttatható nitrogénhatóanyag értékeket a 59/2008 (IV.29.) FVM rendelet 3-4. melléklete tartalmazza. Műtrágya 12%-nál meredekebb lejtésű terület talajára csak haladéktalan bedolgozás mellett juttatható ki. A 12 % feletti lejtős terület a www.mepar.hu oldalon ellenőrizhető.

Február 15 után indul a trágyázás.

Fagyott, vízzel telített, összefüggő hótakaróval borított talajon még nem lehet trágyázni – fotó: MTI/Rosta Tibor

Amennyiben még istállótrágya kijuttatásra is sor kerül, azt haladéktalanul a talajba kell forgatni. Hígtrágya talajvédelmi terv alapján a talajvédelmi hatóság felé történő bejelentéssel lehetséges az ország egész területén. Ugyanakkor a szennyvíziszap, az engedélyokirattal nem rendelkező szennyvíziszapkomposzt a talajvédelmi hatóság engedélyével a tulajdonos, a földhasználó hozzájárulásával használható fel a tápanyagpótlásban, a talaj szervesanyag ellátásában.

A nitrátérzékeny területeken a szerves eredetű – istállótrágya, hígtrágya, szennyvíziszap stb. – nitrogén kijuttathatósági maximuma 170 kg/ha/év.

Amennyiben a nitrátérzékeny terület egyben NATURA 2000 védettséggel rendelkezik, úgy a legeltetéshez április 23-ig szükséges a természetvédelmi hatóság engedélye. Ültetvények esetében 15%-nál meredekebb lejtésű területeken csak erózió elleni védelem biztosításával juttatható ki trágya. 17 % felett trágya nem juttatható ki a talajra.

Trágyázásnál ügyelnünk kell a vízvédelmi sávok betartására, melyekre az alábbiak szerint trágya nem juttatható ki:

  • műtrágya felszíni vizek partvonalának 2 méteres sávjában;
  • szervestrágya a tavak partvonalától mért 20 méteres sávban, egyéb felszíni vizektől mért 5 méteres sávban; a védőtávolság 3 m-re csökkenthető, ha a mezőgazdasági művelés alatt álló tábla 50 m-nél nem szélesebb és 1 ha-nál kisebb területű,
  • forrástól, emberi fogyasztásra, illetve állatok itatására szolgáló kúttól mért 25 méteres körzetben.

Fontos még ügyelni arra, hogy a nitrátérzékeny táblák széleire is helyezhető ideiglenes trágyakazal legfeljebb 2 hónapra, ha a táblarész nem vízjárta, nem pangóvizes és nem alagcsövezett. Fagyott, vízzel telített, összefüggő hótakaróval borított talajra sem helyezhető. A kazal a felszíni víztől minimum 100 m távolságra kerüljön, oda ahol a felszín alatti 1,5 m mélységben van legalább.

Az ideiglenes trágyakazlat minden évben más helyszínen kell kialakítani, s max. annyi trágya helyezhető el ideiglenesen, amennyi adott táblára szükséges. Ideiglenes trágyakazalban a trágya maximum 2 hónapig tárolható.

A NAK nyomatékosan felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy a fenti szabályok a Kölcsönös megfeleltetés részét is képezik, tehát be nem tartásuk ellenőrzés során az érintett területre jutó támogatási összeg csökkentését is jelenthetik!