A rendezvényen a közös agrárpolitika (KAP) keretei között az egyes tagállamokban kiépült kockázatkezelési és biztosítási rendszerek bemutatása és a tapasztalatok összegzése mellett kitekintésre nyílt lehetőség többek között az Ausztráliában és az Egyesült Államokban alkalmazott modellekre is.

Az európai szintű döntéshozatal meghatározó szereplői közül felszólalt Pekka Pesonen, az európai agrár-érdekképviselet, a COPA/COGECA főtitkára, az Európai Bizottság mezőgazdasági biztosa, Phil Hogan, továbbá a visegrádi országok szaktárcáinak képviselői, köztük Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára.

Feldman Zsolt előadásában vázolta a jelenleg 3 pilléres magyar rendszert (kárenyhítés, biztosítási díjtámogatás, a NAK közreműködésével kiépített jégkármérséklő rendszer), valamint beszélt a további, jövedelemstabilizációs eszközt, öntözést, technológiai innovációkat érintő hazai tervekről, illetve a KAP 2020 utáni reformjának a kockázatkezelést érintő részeiről, az azokkal összefüggő magyar álláspontról.

konferencia

A közös agrárpolitika keretei között az egyes tagállamokban kiépült kockázatkezelési és biztosítási rendszerek bemutatása és a tapasztalatok összegzése volt a fókuszban – fotó: Shutterstock

A konferencia résztvevői egyetértettek abban, hogy a természeti, termelési, piaci és egyéb kockázatok hatékony európai kezelése érdekében elengedhetetlen a gyorsabb reagálásra, az eszközök rugalmasabb alkalmazására, szükség szerinti bővítésére és megerősítésére építő uniós keretrendszer megvalósítása.