Az Európai Bizottság úgy határozott, hogy felkéri az Európai Bíróságot, hogy nyilvánítson semmisnek egy kerethatározatot, melyet az Európai Unió Tanácsa 2003 január 27-én fogadott el a környezet védelméről, amelyben a büntetőjog eszközeit használják fel a környezetvédelmi törvényekben. A Határozat elfogadásakor a Tanács nem vette figyelembe a Bizottság javaslatát egy ugyanolyan tárgyú rendelet megalkotására. A Bizottság kétségbe vonja a Tanács Kerethatározatának törvényes alapját. A Bizottság szerint, ha elfogadják az általa javasolt rendeletet, az nagyobb biztonságot nyújt a Kerethatározatnál.