2007. július 1-jétől benyújtott kifizetési és támogatási kérelmek esetén a tartási helyen tartott állatok száma a 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet 8. § (3)-(6) bekezdésben foglalt korlátozásokra tekintet nélkül meghaladhatja a 8. § (1) és (2) bekezdésben foglalt állategység értékeket. Forráshiány esetén az MVH haladéktalanul közleményt tesz közzé a kérelmek befogadásának felfüggesztéséről.

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet fenti tartalommal történő módosítása jelenleg folyamatban van, mellékelten közöljük a módosító rendelet tervezetének szövegét. A rendeletmódosítás kihirdetését követően annak végleges szövegét haladéktalanul közzé tesszük az FVM honlapján.