Az elmúlt másfél évtized hazai falupolitikájának legnagyobb eredménye, hogy szinte mindenütt javult a lakossági infrastrukturális ellátás és a falukép. A megélhetést biztosító munka­helyek azonban még sok helyütt hiányoznak.
A jó munkahelyi ellátottsággal rendelkező városok nem csak saját lakosságuknak, hanem a várost körülvevő térségekben élő falusiaknak is biztosítanak munkahelyeket. Ezzel szemben azokban a városokban, ahol gyenge a munkahelyi ellátottság, ott a környező falvakban élők nagyon jelentős részének nincs munkája.
A rossz munkahelyi ellátottsággal rendelkező vidéki térségekben a lakóingatlanok leértékelődnek, ami fokozza a negatív migrációt: a jobb foglalkozási csoportok tagjai elköltöznek, a rosszabbaké odaköltöznek. Akik maradnak, azok jórészt alulmotiváltak, kevésbé vállalkozó kedvűek, beletörődnek saját sorsuk kilátástalanságába. Ilyen légkörben nőnek fel a gyerekek, az új generáció.
Magyarország európai uniós taggá válásával elérkezett az idő arra, hogy olyan vidékfejlesztési prog­­ramokat valósítsunk meg, amelyek révén ezeken a társadalmi csoportokon is tudunk segíteni.
Ára: 3000 Ft
Kapható, megrendelhetô az Agroinform Kiadóban
1149 Budapest, Angol u. 34.
Tel./fax: 220-8331
e-mail: kereskedelem@agroinform.com