A „Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban” című (VP3-4.2.1-4.2.2-18 kódszámú) felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások számára olyan élelmiszer-feldolgozáshoz, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, továbbá a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához.

A felhívás további célja az ágazati szereplők versenyképességének javítása a legkorszerűbb, innovatív technológiák megvalósításával. A felhívás lehetőséget teremt a projekt keretében támogatott feldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan épületek, építmények energiahatékonyság fokozást célzó korszerűsítésére, felújítására, illetve megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására is.

A támogatási kérelmek benyújtására 2019. január 2-től 2021. január 4-ig van lehetőség.

élelmiszeripar

A támogatási keret összesen 50 milliárd forint – fotó: Shutterstock

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 50 milliárd Ft. A Felhívás 1. célterülete („Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése”) keretében igénybevehető keretösszeg 40 milliárd Ft:, a Felhívás 2. célterülete („Borászati üzemek fejlesztése”) keretében igénybe vehető keretösszeg 10 milliárd Ft.

Azon projektek támogatottak, amelyek során a fejlesztések a következő célok valamelyikének megvalósulását szolgálják: 
- magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása, 
- versenyképesebb vállalati, termelési és termékstruktúra kialakítása, optimalizálása, valamint a piacra jutás elősegítése, 
- piaci keresletre és/vagy termékpálya együttműködésre alapozott kapacitás kialakítása és bővítése, 
- a vidéki területeken a foglalkoztatás bővítése.

További információ a palyazat.gov.hu oldalon található.