Hasonlóan fontosnak tartják a Phd-képzésben résztvevők kutatási eredményeinek széles körű elterjesztését, a gyakorlat számára hasznosítható tudásanyag közkinccsé tételét.
Ennek érdekében 2007. első félévében pályázatot hirdetnek, amely honlapunkon is olvasható lesz.
A kuratórium tagjai:
Elnök: Dr. Manninger Sándor c. egyetemi tanár
Tagjai: Dr. Bódis László c. egyetemi tanár, Bolyki István ügyvezető ig.,
Dr. Binnyei András vezető főtanácsok