A legnagyobb arányú pályaelhagyás Szlovákiában (évente 12,5%), Bulgáriában (8,9%) és Lengyelországban (6,6%) volt tapasztalható, miközben Írország volt az egyetlen olyan tagország, ahol a mezőgazdasági üzemek száma növekedett (évi 0,6%-kal) – írja a proplanta.de.

2013-ban az EU 28 tagországában kereken 10 millió gazdaság, ezek egyharmada Romániában (nagyrészt törpebirtok) működött. Mivel a tagországok együttes mezőgazdasági területe gyakorlatilag nem változott (174,6 millió hektár), az üzemek számának csökkenése a birtokkoncentrációnak tudható be.

A tagországok közül a legnagyobb művelt területtel Franciaország rendelkezik (az EU teljes területének 15,9%-a), utána Spanyolország (13,3%), Nagy-Britannia (9,9%) és Németország (9,6%) következik. A gabonafélék és a cukorrépa termésének több mint 40 százalékát Franciaország, Németország és Lengyelország adja, míg a zöldség- és gyümölcsfélék fele Spanyolországban, Olaszországban és Hollandiában terem.

A legnagyobb állattartó tagország Spanyolország (28,4 millió egyed) és Németország (27,7 millió), miközben a szarvasmarha állomány Franciaországban (19,4 millió), a juhállomány pedig Nagy-Britanniában a legnagyobb (23,1 millió).

mezőgazdaság

Az üzemek száma a birtokkoncentráció miatt csökken – fotó: Shutterstock

Az üzemek jelentős részét a családi gazdaságok teszik ki, a nagyüzemek adják azonban a standard termékeket (gabona, hús, tejtermékek, stb.), amelyeknek 71,4 százalékát az összes üzemek 6,3 százaléka állítja elő.

Magyarországon a birtokviszonyok alakulása kissé felemás képet mutat, a rendszerváltás óta tapasztaltunk már növekvő és csökkenő tendenciát is a gazdaságok számában. Gondot jelent az osztatlan közös tulajdon nagyon nehézkes felszámolása, amely akadályozza az áttekinthetőséget. Remélhető azonban, hogy a 2016 évi LXI (földforgalmi) törvény nagyban elősegíti ennek rendezését is. A keleti tagországok azonban több évtizedes hátrányban vannak a nyugatiakkal szemben a birtok- és tulajdonviszonyok stabilizálódását illetően, ennek ledolgozásához hosszabb idő szükséges.