A fő célkitűzés az új élelmiszerekről szóló 258/97/EK rendelet felülvizsgálata és frissítése, szem előtt tartva a következő célokat:
 • az élelmiszer-biztonság szavatolása, az emberi egészség védelme, a belső élelmiszerpiac működésének biztosítása az engedélyezési eljárás korszerűsítésén keresztül, egy megfelelőbb biztonság-értékelési rendszer kifejlesztése és az új élelmiszer fogalmának, – ideértve az élelmiszerekre lehetséges hatást gyakorló új technológiákat is – valamint a rendelet hatályának tisztázása;
 • a rendszer hatékonyságának és átláthatóságának növelése, valamint a rendelet végrehajtásának javítása;
 • a fogyasztók tájékoztatása az élelmiszerekről, lehetővé téve számukra a tudatos döntést;
 • a jogi egyértelműség megteremtése a szükséges módosításokkal és a jogszabály aktualizálásával.
Az új rendelet megalkotását megelőző, 2006-2007-ben elvégzett közösségi szintű hatásvizsgálat az alábbi négy főbb szakpolitikai szintű fellépésre irányult:
 • a harmadik országból származó hagyományos élelmiszerek biztonságának megfelelően kiigazított értékelése és felügyelete,
 • biztonsági értékelés és engedélyezési eljárás,
 • az engedélyezésről szóló határozat,
 • az élelmiszerek többcélú felhasználásának engedélyezése.

A fentieknek megfelelően a módosított rendelet főbb pontjai:

 • A rendelet hatálya és fogalom-meghatározások. Az 1997. május 15-ei vonatkoztatási időpont megmarad, tekintettel arra, hogy nem hagyható „szabályozatlan időintervallum”. A szignifikáns mennyiség, és egyéb fogalmak tisztázására a rendelet lehetőséget ad egy részletes útmutató kidolgozására. Három fő területen jelennek meg az új élelmiszerek, ezért a módosítás ezeket fokozottabban figyelembe veszi: harmadik országból származó tradicionális élelmiszerek, innovatív termékek, új technológiákkal (pl. nanotechnológia) előállított élelmiszerek.
 • Harmadik országból érkező tradicionális élelmiszerek értékelése. Egyszerűsített engedélyezési eljárást jelenik meg a rendeletben, amennyiben a kérvényező a hosszú, több generáción keresztüli élelmiszerként történő biztonságos fogyasztást bizonyítani tudja.
 • Centralizált biztonsági értékelés. Az eddigi szabályozástól eltérően a benyújtott kérvényeket az EFSA értékeli és nem a tagállamok. Az EFSA megadott időszakon belül köteles az értékelést a Bizottságnak megküldeni. Az engedélyezésről a határozat komitológiai eljárás keretében készül. Az engedély kétféle lesz. Ha általános jellegű az élelmiszer (a jelen viszonyok között pl. a noni juice), akkor az engedély is általános, generikus, bármely vállalkozó utána a terméket piacra helyezheti. Amennyiben azonban a termék innovatív jellegű, azaz a kérelmező komoly szakmai-tudományos kutatásokat végzett a termék előállítása érdekében, az engedély adatvédelemmel együtt lesz érvényes, a kérelmezőre korlátozódik, időtartama 5 év lesz. Ezt követően azonban már bárki a piacra helyezheti ugyanazt a terméket. A rendelet szigorú határidőkhöz köti az eljárás egyes szakaszait, az engedélyezési idő rövidebbé tétele érdekében. Érvényesül az „egy ajtó, egy kulcs” elv, azaz egy adott termék/anyag többcélú (táplálkozási szempontból jelentős hatóanyag, adalékanyag, színezék, stb.) felhasználását egy eljárás keretében lehet engedélyeztetni, az ún. „közös eljárásra” vonatkozó szabályozás alapján. A Parlament és a Tanács jelenleg egyeztet a „közös eljárásra” vonatkozó rendelet végső változatáról.
 • Jelölés. Bár a vonatkozó uniós előírások pontosan szabályozzák az élelmiszerek jelölését, erkölcsi okok, illetve az egészségre vonatkozó állítások (1924/2006/EC) újonnan életbe lépett szabályozása miatt, egyes esetekben indokolt lehet az adott új élelmiszerrel összefüggésben jelölési követelményeket meghatározni.

Az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről szóló rendelettervezetet jelenleg a Tanács tárgyalja.