Az MKB Banknál 2005 óta elérhető MVH faktoring termék segítségével olyan támogatásokhoz vehető igénybe előfinanszírozás, ahol minden esetben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a kifizető szerv. Az MKB Banknál fellelhető a piacon előforduló összes termék: a jelentős tapasztalat és a színes paletta mind azt szolgálja, hogy az arra jogosult mezőgazdasági termelők még a jelentős átfutású támogatás kifizetését megelőzően jussanak finanszírozáshoz.

mezőgazdaság

A gazdálkodók boldogulásához az MKB Bank rendkívül kedvező feltételekkel igyekszik hozzájárulni: éves finanszírozás esetén például az MVH faktoring termék nem igényel tárgyi fedezetet, a költségek előre kalkulálhatóak, valamint az ajánlatadás és a támogatás elbírálása is ingyenes. Az MKB garantálja a rugalmas és egyszerű ügymenetet és a gyors lebonyolítást. A finanszírozási arány meglehetősen magas, átlagosan 85-90% körül mozog, de a bank egyedi esetekben ennél magasabb támogatási mértékre is lehetőséget ad. Az MVH faktoring a területalapú, a termeléshez kötött és az attól független támogatásokhoz egyaránt igénybe vehető.

mezőgazdaság

Az MKB Banknál ezen felül az „egységes területalapú támogatás” kétéves előfinanszírozására is van mód: ez a bank legnépszerűbb szolgáltatásai, a földalapú támogatások közé tartozik. Keresettsége feltehetően annak is köszönhető, hogy a termelő a hitelkeretet tetszőlegesen használhatja fel, illetve a törlesztést olyan ütemben folyósíthatja, amely számára a leginkább kényelmes. Újdonság továbbá, hogy a korábbi, egy gazdálkodási évre eső támogatási összeg helyett immáron két gazdálkodási év előlegezhető meg. Sőt: az első évi támogatások beérkezését követően az MKB Bank a harmadik évi támogatás lehívására is lehetőséget teremt, ráadásul a szerződésekhez ezután sem lesz szükség közokiratra.

mezőgazdaság

A 2020-ig meghosszabbított akg előfinanszírozási rendszer szabályai némileg megváltoztak, tovább könnyítve a mezőgazdasági termelők életét. Az új feltételek alapján a támogatás összege öt éven keresztül igényelhető évente, külön kifizetési kérelem benyújtása mellett. Az önkéntes alapon működő rendszer a területi különbözőségek kezelésére jött létre, célja pedig a vidéki területek fenntartható fejlődésének támogatása, a környezet állapotának megőrzése és javítása, a mezőgazdasági eredetű környezeti terhelés csökkentése.

Az MKB Bank mezőgazdasági termelőket támogató törekvései jól illeszkednek abba az országos szintű intézkedési tervbe, amely az agrárszektor fellendítését célozza meg. A bank a most bevezetett és megújított támogatási rendszerek mellett a továbbiakban is törekszik olyan konstrukciók kialakítására, amelyek a gazdákat segítik, így kivéve részét az agráripar felvirágoztatásából.

További információkért látogasson el az MKB Bank weboldalára!