Az Európai Unió bejelentette, hogy támogatja a növényi genomika területén futó kutatási programokat koordináló ERA-NET tevékenységét 10 EU tagállam és Norvégia tekintetében (ld. melléklet). Az Európai Kutatási Terület (European Research Area - ERA) keretében a még létrehozandó, négy évre szóló "Európai Kutatási Terület Növényi Genomika (ERA-PG)" projekt a Hatodik Kutatási Keretprogramtól (FP6, 2002-2006) összesen 2,2 millió € támogatást kaphat.