Az Európai Bizottság a napokban egy rendeletjavaslatot fogadott el a növényi és állati eredetű termékekben maximálisan engedélyezhető növényvédőszer-maradvány mennyiségek (maximum residue levels, MRL) európai szinten történő harmonizálásáról.