A 1782/2003/EK rendelet értelmében a tagállamok által kötelezően működtetendő Mezőgazdasági Szaktanácsadási Rendszer (Farm Advisory System) feladatait - ideiglenes jelleggel, 2007. január 1-től 2007. június 30-ig - a közhasznú NVT tanácsadási rendszert működtető Magyar Agrárkamara, valamint a Dunántúli Mezőgazdasági Szaktanácsadók Szövetsége (DMSZSZ) NVT tanácsadói látják el. Az általuk nyújtott tanácsadási szolgáltatás a mezőgazdasági termelők számára ingyenesen igénybe vehető, az FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet honlapján (www.kszi.hu) megjelölt helyeken. A tanácsadók a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervhez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatáson kívül a kölcsönös megfeleltetés és a helyes mezőgazdasági és környezeti állapot követelményeire vonatkozóan is nyújtanak általános jellegű tájékoztatást.
2007. július 1-től az akkreditált Területi Szaktanácsadási Központok végzik a Mezőgazdasági Szaktanácsadási Rendszer (Farm Advisory System) feladatait. Térítés ellenében nyújtanak szaktanácsot a mezőgazdasági termelők és az erdőgazdálkodók részére az agrárágazat számos szakterületén, beleértve a kölcsönös megfeleltetés, a helyes mezőgazdasági és környezeti állapot, valamint a munkabiztonság követelményeit is. A szaktanácsadási szolgáltatást igénybevevők az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében támogatásban részesülhetnek, amelynek feltételeit az FVM jogszabályban teszi közzé.