Azokban a gazdaságokban, ahol szakszerűen végzik az öntözőberendezések tárolását, már az öntözési szezon befejezése után megkezdték a télire való előkészítést. Első teendő a javítási munkák végzése! A téli tárolásra csak gondosan kijavított, feltétlenül üzembiztos és korrózióvédelemmel ellátott gépek kerüljenek.
A szabadban való tárolás helyét úgy kell megválasztani, hogy az eső, vagy az olvadó hó gyorsan lefolyhasson. A tél folyamán a havat rendszeresen takarítsuk le, felhalmozását sem a gépeken, sem pedig a tárolás helyén nem szabad megengedni.

Általános szabály, hogy a gépeket tárolás előtt minden szennyeződéstől, fáradt olajtól és zsírtól meg kell tisztítani és a festetlen felületeket rozsdásodás elleni védőszerrel bevonni. Ezek az anyagok az üzemanyagtöltő állomásokon és nagyobb festéküzletekben beszerezhetők. A gumiabroncsokat feltétlenül tehermentesítsük, a gépcsoportot a kitámasztó lábakon a földről emeljük fel. Ügyeljünk arra is, hogy a gumiabroncsok még a kitámasztó bak süllyedése esetén se érjenek le a talajhoz.

A gépek szerszámait, tartozékait, valamint a leszerelt alkatrészeket tiszta állapotban, fedett helyen tároljuk. Több típus esetében – ajánlatos – ezekre a leszerelt alkatrészekre feliratokat erősíteni, amelyeken a gép típusát és számát feltüntetjük. A szivattyúnál a szívóoldal, valamint a leeresztő és légtelenítő csapok, illetve a lábszelep teljes víztelenítése és kiszárítása a legfontosabb feladat.

Az öntözőcsöveket lehetőleg tető alatt, „máglyába” rakva tároljuk oly módon, hogy minden egyes csősor alatt párnafa vagy faléc legyen. A máglya magassága lehetőleg az 1,5 métert ne haladja meg. A csövek tárolásánál ügyeljünk arra, hogy a kapcsolófülek, kapcsolókarok ne támaszkodjanak a körülöttük lévő csövekhez. Ellenkező esetben a csövek önsúlya következtében a kapcsolófülekkel és karokkal érintett csőfelület benyomódik, behorpad. A műanyag (PVC) alapanyagú öntözőcsövek tárolásánál ügyeljünk arra is, hogy a csöveket plusz 5 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletnél ne mozgassuk és ne bolygassuk: ekkor ugyanis a PVC csövek igen ridegek, érzékenyek és a legkisebb ütődésre könnyen megrepednek, töredeznek, ami később nagy problémát jelent.

A szórófejeket a szennyeződéstől megtisztítjuk, a tömítéseket ellenőrizzük, a szórófejeket bezsírozzuk és száraz, zárt és fedett helyen tároljuk. Erre a célra legjobban megfelelnek az állványok vagy a polcok. A gumi tömítőgyűrűket ne akasszuk fel vékony drótra felfűzve, mert így deformálódnak. Zárt, száraz raktárban – síkporral beszórva – kell a gumitömítéseket tárolni, lehetőleg 10–15 cm-es szalmarétegre helyezve.

Ha az egyes öntözőgép-csoportokra a gyártó cégek a fentebbieken túlmenően különleges tárolási és karbantartási módozatokat írnak elő, akkor azokat meg kell tartani. Csak így tudjuk az amúgy is nagymértékben elhasználódott régi öntözőberendezéseink élettartamát néhány évvel meghosszabbítani.

A korrózió illetve a felületvédelem nagy gazdasági jelentőségének és az iránta való egyre nagyobb érdeklődésnek köszönhető,hogy ma már bőven jelennek meg különböző szakkönyvek és irodalmak, amelyek a gazdáknak rendelkezésre állnak. Azonban egyről ne feledkezzünk meg: „Csak a lelkiismeretesen végzett munka vezethet kellő eredményre”.

L. L.