2006. augusztus 3-tól az ország teljes területén lévő erdőkben és az erdőterületek határától számított 200 méteren belüli területen - a kijelölt tűzrakó helyen is - valamint a közút-és vasút menti fásításokban mindennemű tűzgyújtás, beleértve a parlag és gazégetést is, átmeneti időre tilos. Felhívjuk az erdőben kirándulók, valamint a mezőgazdasági területeken dolgozók figyelmét, hogy égő dohányneműt eldobni nem szabad, azt minden esetben gondosan el kell oltani. Kérjük a közúton és vasúton utazókat, hogy égő cigaretta csikket és dohányneműt ne dobjanak ki a járművek ablakán, mert a kiszáradt árokparton, vasúti töltések mellett keletkező tüzek sok esetben közvetlenül erdő- és mezőgazdasági területeket is veszélyeztetnek A vágástéri hulladék égetése az erdőben a megelőző tűzvédelmi előírások betartása mellett a tilalom időszakában is végezhető. Az égetést a 12/1997. (II. 26.) BM rendelet 7.§ további (4)-(8) bekezdéseiben foglalt megelőző tűzvédelmi előírások szigorú betartása mellett lehet csak végrehajtani. Az égetésnél figyelembe kell továbbá venni a 35/1996. (XII.29.) és a 26/2005. (V.28) BM rendelettel, illetve módosítással kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat tűzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó követelményeit is. Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el. A tilalom feloldására az FVM a fokozott tűzveszély elmúltával intézkedik. 2006. augusztus 2.