Nem kerülhet kimérésre az az ingatlan sem, amely:

  • kivett alrészletet tartalmaz (ide nem értve a kivett út, kivett árok, kivett csatorna alrészleteket)
  • az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel
  • a település zártkertjében fekszik és a földrészlet teljes területe – a tényleges használata alapján – nem minősül mező- vagy erdőgazdasági hasznosításúnak
  • a föld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést már benyújtották a földhivatalhoz
  • a tulajdoni lapján a „folyamatban lévő megosztás” ténye van feljegyezve
  • a tulajdoni lapján széljegy van feltüntetve
  • valamely tulajdoni hányadára vonatkozóan tulajdonátruházás hatósági jóváhagyása iránti eljárás van folyamatban
  • az OKTM eljárásban már megtörtént a sorsolás, vagy az egyezség már befogadásra került.

Fontos, hogy ezekben az esetekben is van lehetőség az osztatlan közös tulajdon hagyományos, Ptk. szerinti megosztására, de már szükséges az összes tulajdonostárs hozzájárulása.