A kiadó vezetőjének ajánlása: A körülöttünk lévô állatok sok örömet rejtenek, de egyben kitartó gondoskodást is igényelnek. Aki ezt együttesen vállalja, az felelôsséggel tud élni, gondolkodni és cselekedni. Szeretnénk, ha minél több élôlény gazdagítaná életünket, otthonainkat. Ezzel gazdasági tevékenységet is végzünk.

Az állattartás ugyanakkor táplálkozásunk nélkülözhetetlen és gazdag forrása. Mielôtt eldöntené, hogy milyen állatot szeretne, kérem lapozza át könyvünket! Valószínű nagyon sok olyan részlettel találkozik, ami elsô látásra fölöslegesnek tűnik. A most kezdônek soknak, a szakmailag felkészültnek kevésnek bizonyul. De ha döntött, jó társra talál.

Bolyki István Agroinform Kiadó

A szerző, Kralovánszky U. Pál ajánlása:

A ház körüli állattartás problémaköre rendkívül nagy. Minden egyes gazdasági állatfajra vonatkozó ismereteket kötetnyi szakkönyvekbôl, továbbá évtizedes termelôi gyakorlat alapján lehet csak megismerni és elsajátítatni. A tudás és a gyakorlat ötvözete teszi-teheti eredményessé munkánkat. Könyvecskénk – kiadónk kitartó érdeklôdésébôl és kutató kollégáim segítô közreműködésével – ebben a szellemben íródott. Célunk volt a hagyományos módszerek korszerűsített felújítása a gyakorlati tapasztalatok és az állatélettani, takarmányozási, tenyésztési, tartási, kutatási eredmények ötvözeteként. A következô oldalakon olyan kérdéseket tettünk fel, amelyek a mindennapos gyakorlatban természetszerűen adódnak. Ezekre pedig nem meseszerű válaszokat adtunk. Minden kérdésre olyan választ igyekeztünk adni, amely a tudomány legkorszerűbb ismereteire alapozottak anélkül, hogy tudományos fejtegetésekbe, idegen szavak használatával „kábítanánk” el a Tisztelt Olvasót. Nem bonyolítottuk mondanivalónkat. Egyszerűségre, érthetőségre törekedtünk. Ezt szolgálják illusztrációink is.

Azzal a csalafintasággal viszont éltünk, hogy e könyvhöz nem csatoltunk tárgymutatót, hogy a konkrétan felvetôdött kérdéseikre a választ azonnal meg lehessen találni. Így problémáik megoldására kénytelenek esetleg több oldalt átlapozni, hosszabb szövegeket elolvasni. S ez nem elfecsérelt idô, mert mint egyik neves professzorunk mondta „minden szakkönyvet érdemes többször és legalább évenként kézbe venni, mert ugyanazon mondatokat másként olvastuk tavalyi gondolatainkkal és másként értékelünk mai problémáink tükrében.” Így válhatnak aktuálissá idôrôl idôre a régebbi szövegek és telítôdnek új tartalommal.

Reméljük – Tisztelt Olvasónk –, hogy örömére és hasznára szolgálhattunk.

Budapest, 2006. november 2.

A szerző További információt a 06 1 220 8331 -es telefonon kérhet 8 - 15 óra között. Keresse Bolyki Istvánt - az Agroinform Kiadó vezetőjét. Ötleteiket e hó 10- ig várjuk a kiado@agroinform.com címen.