A Vállalkozáselemzési Osztály a magyar mezőgazdasági Tesztüzemi Információs Rendszer működtetéséért felel. Az osztály a rendszerhez önkéntesen csatlakozó gazdaságok könyvelési adatait feldolgozza, az eredményeket pedig minden évben megjelenteti egy magyar és angol nyelven is megjelenő Intézeti kiadványban. Az elemzés főbb megállapításai – többek között – beépülnek a mezőgazdaság helyzetéről szóló miniszteri beszámolóba is. A Tesztüzemi Információs Rendszer működtetése minden Európai Uniós tagország kötelezően előírt feladata, így az egyidejűleg szolgálja a hazai információ-szükséglet kielégítését, illetve az Európai Bizottság FADN-rendszeréhez (Farm Accountancy Data Network) történő kapcsolódást. Az Osztály munkatársai nemzetközi kutatási és szaktanácsadási projektekben is részt vesznek.

Az új munkatárs feladatai:

a Tesztüzemi Információs Rendszer napi működtetési feladatainak ellátása;

az Osztályon, illetve az Intézetben felmerülő munkatervi és eseti feladatok megoldásához szükséges modellezési, ökonometriai és statisztikai számítási munkák elvégzése, az eredmények szöveges értékelése;

közreműködés nemzetközi projektekben;

SQL adatbázisok feltöltése, karbantartása.

Követelmények a pályázókkal szemben:

szakirányú egyetemi végzettség (közgazdász, agrár-közgazdász, informatikus);

az angol nyelv felsőfokú ismerete (a felvételi interjú részben angolul történik).

A pályázat elbírálásakor előnyt jelent:

számviteli ismeretek;

jártasság a matematikai-ökonometriai modellezésben vagy a programozásban;

hosszabb idejű külföldi tanulmányok;

TDK dolgozat vagy legalább egy jelentősebb (hazai, vagy külföldi folyóiratban) megjelent publikáció;

jártasság a számítógépes adatbázis-kezelésben (SQL);

programnyelvek ismerete;

a pályázónak két (vagy több) egymást szakmailag kiegészítő jellegű oklevele (diplomája) van.

Bérezés, juttatások: a közalkalmazotti bértábla és az Intézet bérezési szintjének megfelelően, egyedi megállapodás szerint. Egyéb juttatások az Intézetnél hatályban lévő Kollektív Szerződés alapján.

A pályázatot egy példányban Dr. Kapronczai István főigazgatónak címezve (zárt borítékban), az intézeti titkárhoz (Mihók Zsolt) kell benyújtani postai küldeményként (1463 Budapest Pf. 944.), vagy személyesen (az intézet címe: Budapest, IX. kerület Zsil utca 3-5). A borítékon kérjük feltüntetni: PÁLYÁZATI ANYAG - Vállalkozáselemzés

A pályázatnak tartalmaznia kell:

az egyetemi leckekönyv egyszerű fénymásolatát;

a diploma (diplomák, oklevelek, nyelvvizsga bizonyítvány) egyszerű fénymásolatát;

a pályázó szakmai életrajzát;
a pályázó eddigi tevékenységének ismertetését és a kutatói állásra vonatkozó elképzeléseit, terveit (motivációs levél);
bérigényt.

A pályázat beérkezésének határideje:
2014. január 31.

2014. február 3–7. között kerül sor az alkalmasnak ítélt pályázók személyes meghallgatására. Ezért azt is tudassák, hogy ebben az időszakban hogyan értesíthetők a meghallgatás időpontjáról.

Ha olyan pályázó nyeri el az állást, aki az Intézet követelményei szerint a „tudományos segédmunkatárs”, vagy „tudományos munkatárs” kutatói besorolásnak megfelel, a megfelelő szintű kutatói besorolással kerül alkalmazásra.

Az Intézet a pályázatokat legkésőbb 2014. február 7-ig elbírálja. A nyertes pályázót a további teendőkről telefonon értesítjük. A pályázat eredményéről az Intézet honlapján www.aki.gov.hu adunk tájékoztatást. A nyilvánosságra hozatal során csak a nyertes pályázó neve jelenik meg.

Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a személyes adatokra való tekintettel telefonon nem áll módunkban tájékoztatást adni.

A munkakört az alkalmas pályázó 2014. február 10-től betöltheti. A kinevezés feltétele hatósági igazolás bemutatása a büntetlen előéletről (erkölcsi bizonyítvány).

A beküldött pályázati anyagokat a pályázók az eredményhirdetést követően az Intézetben vehetik át személyesen 2014. február 28-ig. Ezt követően az át nem vett pályázati anyagokat a jogszabályoknak megfelelően jegyzőkönyv mellett megsemmisítjük.Budapest, 2014. január 9.

Dr. Kapronczai István

főigazgató