A plenáris ülésen az elnökség munkájában részt vevő dr. Horváth Józsefet, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját, a MAE Növényvédelmi Társaság elnökét, dr. Kőmíves Tamást, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját, az MTA Növényvédelmi Kutatóintézet igazgatóját és dr. Gólya Gellértet, az FVM Növény- és Talajvédelmi Főosztályának vezetőjét dr. Hornok László, a MAE Növényvédelmi Társaság alelnöke mint az ülést levezető elnök köszöntötte. A konferenciát megnyitó előadást dr. Horváth József akadémikus tartotta. Az összevont plenáris előadás „Megemlékezés Klement Zoltán (1926–2005) tudományos tevékenységéről”, valamint „125 éves a Magyar Tudományos Akadémia Növényvédelmi Kutatóintézete” címmel dr. Kőmíves Tamás akadémikus vetítőképes előadásában volt látható és hallható.


A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a kiemelkedő szakmai teljesítmények elismerése céljából a MAE és a szakosztályok kitüntetéseinek átadására került sor a kitüntetettek rövidített önéletrajzának ismertetésével egybekötve. A Magyar Agrártudományi Egyesület Horváth Géza emlékérmét dr. Király Zoltán akadémikus kapta meg. A Növénykórtani Szakosztály Linhart György emlékérmét dr. Kövics György vette át, a Vörös József emlékérmet pedig Szentiványi Orsolya kapta meg. Az Agrozoológiai Szakosztály Szelényi Gusztáv emlékérem szenior tagozatát dr. Kuroli Géza professzor vette át, a junior tagozatát pedig dr. Kutasi Csaba kapta meg. A Gyombiológia Szakosztály Újvárosi Miklós emlékérmét dr. Litkei László, a Hunyadi Károly emlékérmet Gratza Lajos kapta meg a szakosztály hajdúszoboszlói találkozóján ez év márciusában.

A növényvédelemben dolgozó szakemberek éves összejövetelén – a korábbi esztendők gyakorlatának megfelelően – két nap alatt 76 előadás hangzott el, és 18 posztert állítottak ki. A növényvédelmi kutatásban elért legutóbbi eredményekről számoltak be mintegy 300 növényvédelmi szakember előtt. Ezek az eredmények a növényvédelmi alkalmazott kutatást gazdagítják agrozoológia, növénykórtan, valamint gyomnövények és gyomirtás terén. Ez azt jelenti, hogy az itt elhangzott eredmények – az oktatás különböző formáit művelő és az információáramoltatással foglalkozó kollégák munkája révén – a mezőgazdasági termelésben dolgozó agrárszakemberek, ezzel együtt a mezőgazdaságban dolgozók növényvédelmi ismereteit bővíti. Külön kiemelendő, hogy lenyűgöző és emlékezetes volt Bíró Krisztina tudományos könyvillusztrátor munkáinak posztereken történt kiállítása.

Valamennyi előadás és poszter összefoglalóját tartalmazó kiadvány elérhető és letölthető az FVM honlap (http://www.fvm.hu), Növényvédelem menüpont, Növényvédelmi Tudományos Napok almenüjéből. A szekciókat levezető elnökök javaslatára megnevezett fontosabb előadások részletes szakcikk formájában hamarosan megjelennek a Növényvédelem folyóirat hasábjain.

Molnár János
MAE Növényvédelmi Társaság