A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv és az arra épülő Új Magyarország Vidékfejlesztési Program kidolgozásának szerves részeként lefolytatja a stratégiai környezeti vizsgálatot a 2/2005. kormányrendelet alapján. Az FVM - a környezetvédelmi tárcával egyetértésben - az SKV kidolgozását és a folyamat lefolytatását független, az SKV témakörében járatos szakértőkre bízta.

A stratégiai környezeti vizsgálat (SKV) a proaktív környezetvédelem eszköze: a fenntarthatóságot esetleg aláásó célokat, a környezetre kockázatot jelentő intézkedéseket már a program készítés során kiszűri. A készülő SKV egyik alappillére az aktív partnerség-építés, melynek célja az érintett civil szervezetek, szakmai és önkormányzati érdekképviseletek, akadémiai és egyetemi intézmények, továbbá az érintett kormányzati szervezetek és hatóságok tájékoztatása és bevonása vidékfejlesztési politika kialakításába.
Az EU és a hazai jogszabályok szabta követelményeknek megfelelő SKV végső célja egy olyan környezeti jelentés összeállítása, amely végrehajtható javaslatokat tesz a vidékfejlesztési intézkedések környezeti teljesítményének javítására, és a fenntartható fejlődés mezőgazdasági és vidékfejlesztési érvényesítésére. Az SKV elvezethet ahhoz, hogy a közösségi forrásokból részesülő vidékfejlesztési intézkedéseknek a környezet szempontjából (is) hasznosak legyenek és ne okozzanak egyetlen környezeti elemre, rendszerre sem számottevő káros hatást. A környezeti vizsgálat szakmai vezetését az Env-in-Cent Tanácsadó Iroda, a társadalmi részvétel szervezését a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) végzi.
November 20-án elkészült a Terv és a Program környezeti értékelési dokumentuma, amely megtekinthető minisztérium honlapján (www.program.fvm.hu), valamint a társadalmi egyeztetést szervező Magyar Természetvédők Szövetsége honlapján (www.mtvsz.hu/skv), illetve irodájában hétköznap 9-16 óra között (1091 Budapest, Üllői út 91/b. III. 28.).
A környezeti értékeléssel kapcsolatban vélemény küldhető elektronikus levélben az skv@mtvsz.hu címre, illetve postai úton a fenti postacímre 2006. december 19-ig beérkezőleg.
További információk:
Hortobágyi Anna, FVM, Agrár-vidékfejlesztési Főosztály, 301-4705, hortobagyia@fvm.hu
Farkas István, Magyar Természetvédők Szövetsége, 20-444-9779, skv@mtvsz.hu