AK    Aranykorona
AVOP    Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
EK    Európai Közösség
EMOGA    Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap
EMVA    Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
ERFA    Európai Regionális Fejlesztési Alap
ESZA    Európai Szociális Alap
EU    Európai Unió
FÖVÉT    Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Érdekegyeztető Tanács
FVM        Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
GDP    Bruttó Hazai Termék
KA    Kohéziós Alap
KAP     Közös Agrárpolitika
KAT, LFA    Kedvezőtlen Adottságú Területek
KSH     Központi Statisztikai Hivatal                
KvVM     Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
K+F     Kutatás-fejlesztés
LEADER    Akciók a vidék gazdaságfejlesztéséért
MePAR    Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer
MVH    Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
NAKP     Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program
NFT    Nemzeti Fejlesztési Terv
NVH    Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat
NVT    Nemzeti Vidékfejlesztési Terv
OFK    Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció
OTK     Országos Területfejlesztési Koncepció
ROP    Regionális Operatív Program
SAPARD    Agrár- és vidékfejlesztési Előcsatlakozási Program    Agrár- és vidékfejlesztési Előcsatlakozási Program
ÚMFT     Új Magyarország Fejlesztési Terv
ÚMVP    Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
ÚMVST    Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv
TS        Technikai Segítségnyújtás
VKI    Víz Keretirányelv
VTT    Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése

 

 

Forrás:

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013)