„A nem élelmiszercélú növénytermesztés ösztönzésének fő célja, hogy fontos új piacokhoz jussanak a mezőgazdasági termelők az Európai Unióban. Ezen ágazat fejlesztése óriási társadalmi, gazdasági és környezeti előnyökkel járhat” - áll a jelentés indokolásában.
 
A tüzelőanyagként szolgáló növények és az energianövények termesztését nem csupán a területpihentetési támogatások révén ösztönzi az unió, hanem az energianövény-program révén is, amely hektáronkénti támogatást nyújt a termelők számára. A maximális garantált földterület 1,5 millió hektár, amelyre hektáronként 45 euró támogatás kapható. Kifizetéseket két fő energianövényre biztosítanak: rövid vetésforgós sarjerdőre és a kínai nádra (miscanthus). Az energianövény-program végrehajtásának első évében, 2004-ben viszont mindössze 300 ezer hektárt (a maximális garantált földterület 20%-át) használtak fel erre a célra.
 
Az Európai Parlament szerint „a megújuló energiában rejlő lehetőségek fontos eszközül szolgálhatnak a foglalkoztatás fellendítéséhez és regionális többletérték teremtéséhez a vidéki területeken, illeszkedve a lisszaboni és a göteborgi stratégiához”.
 
A jelentés szerint jelentős súlyt kell fektetni a megújuló energiaforrások kutatására, a bizottságnak pedig a többi ágazathoz hasonlóan a mezőgazdaságban is kiemelten kellene ösztönöznie az energiamegtakarítást, és „a melléktermékek energiatermelés céljára történő hasznosítását”.
 
Az EP arra szólítja fel a bizottságot, bővítse a támogatható, bioüzemanyag-előállításra szolgáló növényi kultúrákat felsoroló listát. A jelentés szerint így is ösztönözhetnék a termelőket, hogy átálljanak a megújuló energiaforrások, mint például a bioetanol, a biodízel és az anaerob degradáció (biogáz) előállítására alkalmas növények termesztésére.
 
Tabajdi: EU-támogatást az új tagállamoknak
 
A vitában felszólaló Tabajdi Csaba (szocialista) azt mondta, „az európai agrárium versenyképesebbé tételében komoly jövője van a nem élelmiszer célú növénytermesztésnek”. A képviselő szerint „külső energiafüggőségünk csökkentésének igénye különösen azt diktálja, hogy támogassuk az energianövények, az energiaerdő, energiafű termesztését, és a kukorica energiacélú felhasználását”.
 
Tabajdi azt mondta, az új tagállamok eddig nem kaphattak EU-támogatást az energetikai célú növénytermesztésre, ezért fontos a jelentés azon megállapítása, amely arra kéri az Európai Bizottságot, tegye ezt lehetővé, és építse le az energetikai célú növénytermesztés akadályait az új tagországokban. A képviselő szerint az is fontos, hogy a biodízel és a bioetanol előállítását és felhasználását adókedvezményekkel is támogassák.
Forrás: Európai Parlament