A jövő év március közepén hatályba lépő új Ptk.-hoz számos részletszabályt kell megalkotni, ezek sorába tartozik a hitelbiztosítéki nyilvántartásé is. Jelenleg ha valaki ingó dolgot - például autót, traktort, gyártósort, raktárkészletet vagy éppen egy állatcsordát - zálogosít el, akkor azt a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) által vezetett zálogjogi nyilvántartásba kell bevezetni. Harmadik személyek innen szerezhetnek tudomást arról, hogy az adott ingóság tehermentes, vagy pedig zálogjog terheli.

Ebbe a nyilvántartásba most csak közjegyzők jegyezhetik be a zálogjogot, mégpedig az általuk hitelesített zálogszerződés alapján. Az új hitelbiztosítéki nyilvántartásba ezzel szemben a zálogszerződés érintettjei - felei - jegyzik be a zálogjogot. Ha a zálogjogosult kezdeményezi a bejegyzést akkor azt csak a zálogkötelezett hozzájárulásával teheti meg, míg a törlésnél éppen fordított a helyzet. A tervezet részletesen szabályozza a felhasználóként való regisztrálás szabályait.

Bármilyen ingó dolgon fennálló követelés csak a hitelbiztosítéki nyilvántartásba való bejegyzéssel zálogosítható el. Az új Ptk. külön kiemeli, hogy ebbe a nyilvántartásba kell bejegyezni a tulajdonjog fenntartással történt eladást, a lízing- továbbá a faktoring szerződéseket is.