Pallós Mihállyal, a KWS Magyarország Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk.

Az elmúlt két üzleti évünk nehézségekkel volt teli, elsősorban annak következtében, hogy fő termékünk, a kukorica-vetőmag esetében folyamatosan csökkenő piaccal és ezzel párhuzamosan egyre növekvő készletállománnyal kellett szembesülnünk. Ezt nyilvánvalóan az összes vetőmagpiaci szereplő elmondhatja – tette hozzá az ügyvezető.

Nehézségek ide vagy oda, a KWS marad

A nehézségek ellenére azért azt határozottan kijelenthetem, hogy a KWS elkötelezettsége a magyar piac iránt – ahol 2000 óta van jelen – nem tört meg, nem akar kivonulni Magyarországról, nem tervez drasztikusnak mondható lépéseket sem.

Pallós Mihály

Pallós Mihály: van egy nagyon jelentős réteg, ahol nem az ár, hanem a minőség az elsődleges – fotó: KWS

Hogy minek tulajdonítjuk ezt a visszaesést? Elsősorban a vetésszerkezetben bekövetkezett változások, a kalászosok és a napraforgó irányába történő elmozdulás miatt. A kukoricatermelés profitábilitása sem mondható az elmúlt időszakban kiemelkedőnek, ebben az őszi betakarítás sem ígér változást: bár a hozamok jól alakulnak, de alacsonyak a terményárak. Emiatt egyes prognózisok tovább csökkenő kukorica-vetésterülettel számolnak, de legalábbis nem várható jelentős mértékű visszarendeződés.

Ez értelemszerűen újabb nyomást fog gyakorolni a vetőmag-forgalmazó cégekre, ezért igyekszünk felhasználási, minőségi szegmensekben újat mutatni a gazdálkodóknak, hogy ezzel is hozzájáruljunk a nyereséges termesztéshez – mondta el.

Hőstressz- és szárazságtűrő új kukoricahibridek

Most értünk egy 3-4 éves kísérleti időszak végére, amely kukoricahibridjeink hőstressz- és szárazságtűrő képességeiról szólt. Így mostanra kialakult a portfóliónkban egy 3-4 hibridből álló csoport, amely 5-10 százalék közötti hozamtöbbletet tud nyújtani. Napirenden van az ezzel kapcsolatos információk közvetítése – tette hozzá.

Azzal is segítjük a likviditáshiánnyal küszködő gazdálkodókat, hogy október 1-jétől elindítottunk egy kukoricavetőmag-előrendelési programot, amelyben 2017. november 30-áig nyújtunk kamatmentes fizetési lehetőséget.

A kukoricával kapcsolatos helyzetet kompenzálja-e a többi vetőmag? – kérdeztük. A repcevetőmag esetében van egy bizonyos mértékű kompenzáció, hiszen egyrészt a vetésterülete idén 13 és 15 százalék között növekedett, tehát nőtt a piacpotenciál is. A KWS pozíciói egyébként az elmúlt három évben végig rendkívül erős volt. Úgy gondoljuk, hogy az elmúlt szezonban is tovább erősítettük piacvezető pozíciónkat, egy nagyjából 22-23 %-os piaci részaránnyal.

A napraforgó-nemesítés 2018-ra ígér új fajtákat

Ami érdekessége ennek a repceszezonnak termékoldalról, hogy új hibrideket is tudtunk hozni, köszönhetően annak, hogy a repcenemesítésben a KWS nemzetközi szinten is rendkívül erős. Ráadásul a következő években további pozitív kitörésekkel is számolhatunk.

A napraforgó-vetőmag nemesítését illetően van egy kis tartozásunk a partnereink felé, de most már nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy megmutassuk a saját fejlesztésünket. A KWS 2011-ben újraindított napraforgó-nemesítésének fő bázisa Magyarországon van, hazai telephellyel. Ennek produktumai a 2018-as vetési időszakban már biztosan megjelennek, ezt most már határozottan és konkrétan ki lehet jelenteni – ígérte.

Tapasztaltak-e az évek során valamilyen változást a minőségi vetőmagok iránti érdeklődést tekintve? Érdekesen szegmentált a magyar vetőmagpiac – válaszolta. Van egy nagyon jelentős réteg, ahol nem az ár, hanem a minőség az elsődlegesen meghatározó. Minőség alatt két dolgot értünk: a fajta értékmérőit, a teljesítményét, hogy mit tud produkálni kinn a területen. A másik pedig magának a vetőmagnak a fizikai értelemben vett minősége: az, hogy homogén legyen, tehát a méret szerinti osztályozása a legprecízebb legyen. A múlt évben elkezdtük a piac által kedveltebb közepes vagy nagy, lapos frakciójú vetőmagvakat prémium vetőmagként forgalmazni.

Ez nyilván nagyban megkönnyíti a vetőgép-beállítást és a "kivethetőség" pontosságát. Továbbá biztosítottunk ezekhez csírázást és kelést javító, fokozó csávázószereket is. Egyértelműen látszott, hogy van igény erre, hiszen nagyon gyorsan elfogyott.

Kik a tipikus vásárlóik?  A statisztikák szerint jelenleg 85-90 ezerre tehető a regisztrált gazdálkodók száma – kezdte a fejtegetést. Ebből csaknem 600 a nagyüzem – ezer hektár fölötti –, 4500 körüli a középméretű gazdálkodók száma – 100 és 1000 hektár közötti –, a többséget a 100 hektár alattiak teszik ki.

A területiképviselő-hálózatunk 21 főből áll, elsődleges célja az, hogy a magyarországi vetésterület közel kétharmadát lefedő közepes és nagyüzemi gazdálkodókat személyesen is elérje. Lényegében ezt a cirka 5000-es bázist, amely a magyarországi vetésterület 60-65 százalékát fedi le, azt bizony fizikailag is elérjük. Azok száma, akik ezek közül még vásárolnak is, 3600-3800 közé tehetők.

Hogyan állítják elő a vetőmagot? – tudakoltuk. A kukorica esetében a vetőmag-előállításunk 90 százaléka Magyarországon történik. A KWS ugyan nem rendelkezik saját önálló vetőmagüzemmel, de nagyon szoros, most már csaknem húszéves távlatra visszatekintő kapcsolata van a Hód-Mezőgazda Zrt. kútvölgyi vetőmagüzemével, velük szoros partnerségben dolgozunk. Emellett nagyjából hasonló mennyiséget exportra is termelünk.

Szerbiába, Óbecsére vitték a gigaberuházást

Azt azért tudni kell, hogy most készült el Szerbiában, Óbecsén a KWS hatalmas új gyártói bázisa, egymillió zsákos kukorica-vetőmag kapacitással. Hogy a hazai kapacitás mekkora? A belföldi meg az export együtt 150-160 ezer zsáknyi.

A repcevetőmagot Franciaországban állítja elő a KWS. Ennek fő oka az ottani korábbi betakaríthatóság, hiszen az aratástól a piacra vitelig rendelkezésre álló idő nagyon-nagyon szűkös.

Ami pedig a nemesítést illeti, a KWS berkein belül két program zajlik Magyarországon: a kukoricáé és a napraforgóé. A kukoricanemesítésben 14-15 kolléga dolgozik, 10-12 külsős partner bevonásával, hiszen az ország különböző pontjain tesztelik a termékeket, nem csak Muronyban, a Békéscsaba környéki központban. Ez nem önálló program, hanem egy Franciaországból kiinduló, Közép- és Közép-Kelet-, Délkelet-Európán átívelő kukoricanemesítési program része.

A napraforgó-nemesítés központja Kozármisleny.

Jelenleg 7-8 fős a létszám, természetesen az ország különböző pontjain külsős partnerek is bedolgoznak. Ez egyben a KWS európai szinten reaktivált napraforgó-nemesítésének a központja. Romániában is működik napraforgó-nemesítés, de az már a magyarországi központ szakmai fennhatósága alatt.

Termésverseny vetéstől betakarításig

Milyen céllal hirdették meg termésversenyüket, mi volt a hátsó szándékuk? – tudakoltuk. A „hátsó szándékunk” egyrészt az volt, hogy megismertessük a KWS új generációs kukoricahibridjeit a termelőkkel és ösztönözzük őket arra, hogy kipróbálják, megvásárolják ezeket. De legalább ilyen fontossággal bírt, hogy a gazdálkodók olyan mélyebb ismeretanyagot is szerezhessenek a cégtől, hogy az hasznos legyen a végén mindenkinek. Meg is lepett bennünket, milyen sikeres az először tavaly meghirdetett akciónk. Körülbelül 110-en neveztek be a versenybe, és 97-98 százalékuk végig is vitte a vetéstől a betakarításig. Idén nagyjából megdupláztuk a résztvevők számát, ez önmagában is sokat mond. November 25-én lesz az eredményhirdetés, amelyről még tájékoztatást adunk partnereinknek.

Nemcsak a gazdák, hanem a KWS is kaphatott információkat a versengés során – jegyeztük meg. Természetesen – így a válasz –, hiszen folyamatosan nyomon követjük a termésversenyt, területi képviselőink odafigyelnek, konzultálnak, szakmai tapasztalatokat cserélnek. Ennek egyik eredménye az elmúlt évet értékelve, hogy bizony jöttek be olyan tapasztalatok, amelyek még a termékfejlesztőinknek is új információt jelentettek – mondta el Pallós Mihály, a KWS Magyarország Kft. ügyvezetője.