Szerinte az elmúlt négy esztendő alatt olyan polarizáció
következett be a gazdatársadalomban, mely megosztotta a
növénytermesztésből élőket és azokat, akik az állattenyésztésből
próbáltak megélni. Az utóbbiak közül a tőkeszegények mára teljesen
kimerültek, anyagilag tönkrementek, s a hitüket is elvesztették. az
agrárium megmentésére szolgáló nemzeti programban tehát az
állattartókat mindenképpen fel kell zárkóztatni jelenlegi
kilátástalan helyzetükből.
    Amennyiben a választást követően nemzeti kormány állhat fel, úgy
ennek a kormánynak az európai uniós büdzséből agrárcélokra
fordítható támogatásokért is ki kell állni. Nem fordulhat elő, hogy
az utóbb csatlakozott országok agráriumra fordítható pénzalapja
csökkenjen - hangsúlyozta Turi-Kovács Béla.
    Hozzátette: fontos a kistelepülések megtartó erejét növelni, ami
csak úgy lehetséges, ha a kisiskolák, kisposták megmaradnak, javul
az úthálózat, s munkahelyek is létesülnek a falvakban.

Forrás: MTI