Jelentés azon Tanácsi rendelet-javaslatra vonatkozóan, mely módosítaná az 1257/1999 sz. - a vidékfejlesztésnek az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból (EAGGF) történő támogatásáról szóló - EK Rendeletet és amely hatálytalanítaná a 2826/2000 sz. EK Rendeletet