A TEMATIKUS TANÁCSKOZÁS JAVASOLT TÉMACSOPORTJAI:

I. szekció (E I) – Biomassza felhasználása tüzelési célokra (termesztés, betakarítás, előkészítés, felhasználás)

II. szekció (E II) – Biomassza felhasználása hajtóanyag előállításra (olaj, alkohol, termesztés, betakarítás, előkészítés, felhasználás)

III. szekció (E III) – Biomassza felhasználása biogáz előállítására (csak mezőgazdasági eredetű anyagok-növények és hulladék esetén

IV. szekció (E IV) – Biogáz felhasználásának lehetőségei villamos energia előállítására

POSZTER SZEKCIÓK I. Poszter szekció (P I)– Szántóföldi és kertészeti technológiák II. Poszter szekció (P II) – Takarmánytartósítási és állattartási technológiák III. Poszter szekció (P III) – Méréstechnikai eljárások az élelmiszer–gazdaságban IV. Poszter szekció (P IV) – Agrár–műszaki alapkutatások V. Poszter szekció (P V) – Az agrártermelés ökonómiai kérdései VI. Poszter szekció (P VI) – Az erdőgazdálkodás műszaki fejlesztése VII. Poszter szekció (P VII)– Megújuló energiaforrások és hasznosításuk VIII. Poszter szekció (P VIII) – Gépgyártás, üzemfenntartás 1. Az előadások és poszterek szerzői témánként 25.000 Ft + 20% áfa részvételi díj befizetése mellett vehetnek részt a tanácskozás munkájában. Ez az összeg tartalmazza az 5 oldalas publikáció megjelentetésének, az Összefoglaló füzet, valamint a tanácskozás ISBN számmal rendelkező oldalszámozott gyűjteményes kiadványa CD-re írt változatának költségét, továbbá jogot biztosít a szakember-találkozón történő részvételre is. 2. A tanácskozáson nem publikáló szakmai érdeklődők részvételi díja 15.000 Ft + 20 % áfa. Ez az összeg magába foglalja az Összefoglaló füzet, valamint a tanácskozás gyűjteményes kiadványa CD-re írt változatának költségét is. Továbbá lehetőséget nyújt a szakember-találkozón történő részvételre. A részvételi díjat kérjük átutaltatni az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (MGI) MÁK 10032000-01740929-00000000 számú számlájára MTA K+F Tanácskozás megjelöléssel. A díj a helyszínen is befizethető, kérjük, hogy ez esetben is jelezze írásban részvételi szándékát a rendezőknek. Lehetőséget biztosítunk termékeik reklámozásra az előadások és a poszterek rövid összefoglalóit tartalmazó kiadványban, amelyet a tanácskozáson a résztvevők rendelkezésére bocsátunk. Használja ki a lehetőséget, termékeit mutassa be ill. informálja a gépesítési szakembereket! Hirdetési díjtétele: 1 oldal (40.000 Ft-Áfa); 1/2 oldal (20.000 Ft + Áfa; 1/4 oldal (10.000 Ft + Áfa) Várjuk szíves jelentkezését! A Szervezőbizottság: Dr. Tóth László, Dr. Magó László Levélcím: FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet – Gödöllő, Tessedik S. u. 4. Tel: (28) 511-689, Fax: (28) 420-960;