Forgalmazásra Engedélyezett Növényvédelmi Gépek JegyzékeForg. Engedélyezett Növényvédelmi Gépek Jegyzéke (2007.01.01) A dokumentum pdf formátumban tölthető le, mérete 145 Kb.
Tekintse meg a típusminősítéssel kapcsolatos oldalunkat.
További információ: Gulyás Zoltán

Részletesen a típusminősítésről:

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény végrehajtását szabályozó 5/2001 (I. 16.), továbbá a 81/2003 (VII. 9.) FVM rendeletek értelmében 2004. január 1.-jétől az 5 dm3-nél nagyobb tartállyal felszerelt szántóföldi és kertészeti (ültetvény) permetezőgépeket; a hordozható motoros és nem motoros hajtású permetezőgépeket, a csávázógépeket és mikrogranulátumszóró berendezéseket (vetőgépekre szerelt adaptereket is) típusminősítésnek kell alávetni. A minősítést az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (MGI) végzi a fenti rendeletekben meghatározott követelmények alapján. 2004. január 1. óta a fent felsorolt gépek kizárólag az MGI által kiadott forgalmazási engedély birtokában hozhatók kereskedelmi forgalomba Magyarországon. A fenti rendeletek értelmében a típusminősítési eljárásra 2003. június 30-ig kellett jelentkezni. A jelentkezés megadott formátumú bejelentőlapon történik. A jelentkezéshez a következőket kell mellékelni magyar nyelven:

- gépcsalád esetén az egyes típusokat meghatározó kombinációs mátrix (a mátrix minden egyes sora külön típust jelöl);
- típusonként (a kombinációs mátrix minden egyes sora külön típusnak minősül) az azonosításhoz szükséges adatlap;
- az egyes típusokhoz tartozó gépkönyv.

amennyiben rendelkezésre áll(nak):
- az MGI vagy valamelyik ENTAM-tagintézmény (www.entam.com) által korábban kiadott minőségtanúsítás(ok);
- munkavédelmi minősítő bizonyítvány(ok);
- egyéb, a gép megítélését segítő dokumentumok.

Amennyiben a benyújtott dokumentumok hiányosak, az MGI kiegészítést, hiánypótlást kér. A minősítés során az MGI figyelembe veszi saját, korábban elvégzett gépvizsgálatainak pozitív eredményét, illetve a mezőgazdasági gépvizsgáló intézetek európai szervezetének (ENTAM) tagintézményei által, azonos követelmények alapján elvégzett vizsgálatok, minősítések eredményeit.
- A típusminősítés történhet a benyújtott dokumentumok alapján.
- Amennyiben a dokumentumok alapján nem lehet dönteni a típus alkalmasságáról, de vizsgálatra nincs szükség, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok helyszíni szemle útján is beszerezhetők.
- Ha a gépről nem állnak rendelkezésre a fentieknek megfelelő eredmények, akkor az MGI gödöllői telephelyén végzi el a vizsgálatot, és ítéli meg a típus alkalmasságát.

Gépcsalád esetén családonként egy típus vizsgálatára kerül sor, a család többi típusának megítélése dokumentumok, esetleg szemle alapján történik.

A típusminősítéseknek az Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal által rendeletben rögzített díjszabása a következő:

- háti permetezőgépek

dokumentumok alapján 30.000 Ft
szemle alapján 40.000 Ft
vizsgálat alapján 50.000 Ft

- egyéb növényvédelmi gépek

dokumentumok alapján 30.000 Ft
szemle alapján 100.000 Ft
vizsgálat alapján 400.000 Ft

A díjszabásban foglalt árak az egyes géptípusokra (a kombinációs mátrix minden egyes sora külön típusnak minősül) vonatkoznak. Az árak nem tartalmazzák az áfa-t.

A kérelem és a benyújtott dokumentumok alapján az Intézet meghatározza a minősítés díját, amelyet a bejelentő köteles a következő számlaszámra befizetni: MÁK 10032000-01740929-00000000.


Az Intézet a minősítési díj beérkezése után kezdi meg a gépek elbírálását.
A típus engedélyek 5 évig érvényesek. A növény- és környezetvédelmi szempontból nem jelentős hiányosság, eltérés esetén, 1 évig érvényes ideiglenes forgalmazási engedély is kiadható.
A forgalmazási engedély meglétét, annak engedély számának és érvényességi idejének feltüntetésével, a következő kivitelű tanúsító matricával kell igazolni valamennyi értékesített gépen:

A tanúsító matricák kizárólag az MGI-nél szerezhetők be. A típusminősítésekkel kapcsolatban további információt ad Gulyás Zoltán a (28)511-753 telefonszámon, vagy permet@fvmmi.hu E-mail címen.


A jelentkezéshez szükséges dokumentumok

Az itt található dokumentumok Adobe Acrobat Reader program segítségével tekinthetőek meg. A program innen letölthető.

Növényvédelmi gép forgalmazási engedélyének kiadására irányuló kérelem mintája (bejelentőlap)

Adatlapok:

- Adatlap csávázógépekhez,
- Adatlap granulátumszórókhoz,
- Adatlap hordozható, motoros hajtású permetezőgépekhez,
- Adatlap hordozható, nem motoros hajtású permetezőgépekhez,
- Adatlap üzemi kertészeti permetezőgépekhez,
- Adatlap üzemi szántóföldi permetezőgépekhez.

Az adatlapok kitöltéséhez szükséges kódok jegyzéke

Mátrixok összeállításához szükséges minták:

- Mátrix vontatott kivitelű szántóföldi permetezőgépekhez (példa),
- Mátrix vontatott kivitelű kertészeti permetezőgépekhez (példa),
- Mátrix függesztett kivitelű szántóföldi permetezőgépekhez (példa),
- Mátrix függesztett kivitelű kertészeti permetezőgépekhez (példa),
- Mátrix mikrogranulátumszóró gépekre (példa),
- Mátrix hordozható, nem motoros permetezőgépekhez (példa),
- Mátrix hordozható, motoros permetezőgépekhez (példa),
- Mátrix csávázógépekhez (példa).