További információ a megrendelésről:

06 1 221 8331 - hétköznap 7.30 - 15.30 ig hívható telefonszámon Szabó Krisztinánál

Ára: mindössze 8000 Ft!

Jelenleg mindössze 5 darab van raktáron, ha döntött mielőbb jelentkezzen!

Megrendelés e-mailben: kereskedelem@agroinform.com

További részletek: teljes tartalomjegyzék

Útmutató


I/1. Gépforgalmazók betűrend szerint

I/2. Gépforgalmazók forgalmazói kód szerint

II Mezőgazdasági gépek műszaki jellemzői és árai


1 ERŐGÉPEK
11 Traktorok
111 Kerekes traktorok
112 Lánctalpas és gumihevederes traktorok
113 Különleges traktorok
12 Magajáró betakarítók
121 Gabona arató-cséplő gépek
122 Kukoricabetakarítók
123 Cukorrépa-betakarítók
124 Szálastakarmány-kaszálók
125 Szálastakarmány-szecskázók
126 Paradicsombetakarítók
127 Zöldborsó- és zöldbab-betakarítók
128 Gyümölcs- és szőlőbetakarítók
129 Egyéb betakarítók
13 Magajáró nagy teljesítményű univerzális rakodók
131 Homlokrakodók
132 Forgórakodók
133 Teleszkópos rakodók
139 Egyéb rakodók és daruk
19 Egyéb magajáró gépek
191 Permetezők
192 Takarmány keverő-kiosztók, silómaró-kiosztók
193 Földmunkagépek
199 Magajáró egyéb gépek

2 ERŐGÉPEK MUNKAGÉPEI
21 Talajművelő- és földmunkagépek
211 Ekék
2111 Ágyekék
2112 Váltva forgató ekék
2119 Mélyforgató és egyéb ekék
212 Boronák
2121 Fogasboronák
2122 Rotációs boronák
2123 Rétboronák, láncos boronák
2129 Fésűs, gyomirtó és egyéb boronák
213 Hengerek
2131 Sima hengerek
2132 Gyűrűs hengerek
2133 Rögtörő hengerek
2139 Hengerboronák, pálcás és egyéb hengerek
214 Tárcsás talajművelők
2141 Tárcsás boronák
2142 Egyirányú tárcsák
2143 Ásóboronák
2149 Erdészeti és egyéb tárcsák
215 Kultivátorok
2151 Szántóföldi kultivátorok
2152 Sorközművelő kultivátorok
2153 Ültetvénykultivátorok
2159 Egyéb kultivátorok
216 Magágykészítők
217 Talajlazítók
2171 Középmélylazítók
2172 Mélylazítók
2179 Mélyműtrágyázók és egyéb talajlazítók
218 Talajművelő egyéb gépek
2181 Simítók
2182 Szántáselmunkálók
2183 Talajmarók
2184 Ásógépek
2185 Bakhátkészítők, ágyáskészítők, burgonyatöltögetők
2189 Küllős kapák és egyéb talajművelő gépek
219 Földmunkagépek
2191 Tereprendezők, talajegyengetők
2192 Tolólapok, vonólapok
2193 Gödörfúrók
2195 Árokásók és -karbantartók
2199 Egyéb földmunkagépek
22 Vető- és ültetőgépek
221 Kalászosgabona-vető gépek
222 Kukoricavető gépek
223 Cukorrépavető gépek
224 Zöldség- és aprómag-vető gépek
225 Burgonyaültető gépek
226 Palántázógépek
227 Csemeteültető gépek
228 Egyéb vető- és ültetőgépek
229 Vetéssel és ültetéssel kapcsolatos egyéb gépek
23 Növényvédő gépek, műtrágya- és szervestrágya­-szórók
231 Permetező-, porozó- és foly. műtr. kijutt. gépek
232 Permetező-, porozó- és foly. műtr. kijutt. cserélhető felépítmények, adapterek
233 Műtrágyaszóró gépek
234 Műtrágyaszóró cserélhető felépítmények, adapterek
235 Szilárd szervestrágya-szórók
236 Folyékony(híg)trágya-kijuttatók
24 Betakarítógépek, adapterek
241 Kalászosgabona-betakarító gépek, adapterek
2411 Vágóasztalok
2412 Szalmaszecskázók
2419 Egyéb kalászosgabona-betakarító gépek, adapterek
242 Kukoricabetakarító gépek, adapterek
2421 Kukoricacső-törő gépek
2422 Kukoricacső-törő adapterek
2423 Járva szecskázók
2424 Silózó adapterek
2425 Szárzúzók, mulcsozók
2429 Egyéb kukoricabetakarító gépek, adapterek
243 Cukorrépa-betakarító gépek
2431 Cukorrépa-fejezők, -kiszedők, -felszedők
2432 Egymenetes cukorrépa-betakarítók
2439 Egyéb cukorrépa-betakarítók
244 Burgonyabetakarító gépek
2441 Burgonyakiszedők
2442 Burgonyafelszedők, -kocsirakók
2443 Egymenetes burgonyabetakarítók
2449 Egyéb burgonyabetakarító gépek
245 Szálastakarmány-betakarító gépek, adapterek
2451 Fűkaszák (alternáló, rotációs, szársértős stb.)
2452 Rendre aratók
2453 Rendsodrók, rendkezelők, rendterítők, rendképzők, rendlazítók, rendforgatók
2454 Rendfelszedő adapterek
2455 Rendfelszedő pótkocsik
2456 Bálázók (kisbálázók, hengeres bálázók, szögletes
nagybálázók)
2457 Bálacsomagolók
2458 Bálafelszedő és beszállító kocsik
2459 Gereblyék és egyéb szálastakarmány-betakarító
gépek
246 Szántóföldi növények egyéb betakarítógépei,
adapterei
2461 Napraforgó-betakarító gépek, adapterek
2462 Borsó-, szója-, repceadapterek, vágóasztaltoldatok
2463 Zöldborsó- és borsóbetakarító gépek
2464 Zöldbab- és babbetakarító gépek
2465 Hagymabetakarító gépek
2466 Gyökérzöldség-betakarító gépek
2467 Paradicsom- és egyéb zöldségbetakarító gépek
2469 Mák, tök és egyéb szántóföldi növények
betakarítógépei
249 Egyéb betakarítógépek
2491 Gyümölcsbetakarító gépek
2492 Szőlőbetakarító gépek
2499 Egyéb betakarítógépek
25 Álló- és vegyes munkák gépei
251 Vontatott és rászerelt rakodógépek, adapterek,
szállítófelépítmények
2511 Vontatott és rászerelt rakodógépek
2512 Rakodógépek adapterei, munkaeszközei
2513 Szállítóládák, szállítótartályok, konténerek
2514 Tehergépkocsi- és pótkocsi szállítófelépítmények
252 Stabil munkák traktorüzemeltetésű gépei
2521 Víz-, hígtrágya- stb. szivattyúk, hígtrágyakeverők
2522 Takarmánykeverők, darálók, morzsolók
2529 Betonkeverők és egyéb stabil üzemű gépek
253 Gyümölcs- és szőlőápolás gépei
2531 Törzstisztítók
2532 Metszők, szőlőcsonkázók, -levéltépők, -kötözők
2533 Mulcsozók, zúzók, sorkaszák
2539 Oszlopnyomók és egyéb szőlő-, gyümölcs-
ápolási gépek
254 Takarmányozással, almozással összefüggő gépek
2541 Silótöltő présgépek
2542 Bálabontók, -aprítók, -terítők
2543 Silóvágók, blokkvágók, silómarók
2544 Takarmánykeverő, -kiosztó pótkocsik
2549 Egyéb takarmányozással, almozással
összefüggő gépek
259 Egyéb álló- és vegyes munkák gépei
2591 Permetlékeverők, keverőfeltöltők
2592 Komposztálók, zúzók
2594 Erdészeti gépek (aprítók, farönkhasítók, tuskófúrók,
rönkhúzó csörlők és egyéb erdészeti gépek)
2595 Seprűk, csörlők, emelők, ároktisztítók és egyéb
majori gépek
26 Mezőgazdasági szállító járművek, pótkocsik
261 Két- és többtengelyes fixplatós vontatott járművek
262 Két- és többtengelyes billenőszekrényes vontatott járművek
264 Két- és többtengelyes speciális felépítményű
vontatott járművek
265 Egytengelyes és tandemrendszerű fixplatós
vontatott járművek
266 Egytengelyes és tandemrendszerű billenő-
szekrényes vontatott járművek
268 Egytengelyes és tandemrendszerű speciális
felépítményű vontatott járművek
269 Egyéb egy- és többtengelyes szállító járművek

3 NÖVÉNYTERM. ÉS MEZŐGAZDASÁGI MELLÉKTEVÉKENYSÉG STABIL GÉPEI
31 Öntözés gépei, berendezései
311 Öntözőcsövek
312 Csőszerelvények
313 Szórófejek
314 Csepegtető öntözőberendezések, részegységek
315 Öntözőkonzolok
316 Csévélhető öntözőgépek és tömlős öntöző-
berendezések
317 Lineár öntözőberendezések
318 Szivattyús aggregátok
319 Egyéb öntözőberendezések, részegységek.
32 Szállítószalagok, anyagmozgató gépek
321 Szállítószalagok
322 Láncos szállítók
323 Szállítócsigák
324 Serleges felhordók
325 Beépített anyagmozgatók kiegészítő egységei
326 Mobil fogadógaratok
327 Mechanikus üzemű felszedő- és rakodógépek
328 Pneumatikus üzemű felszedő- és rakodógépek
329 Egyéb anyagmozgató gépek
33 Műtrágyakezelő-, csávázó- és ködképző gépek
331 Műtrágya és növényvédőszer kezelő, ill. keverő gépek
332 Csávázógépek
333 Ködképző gépek
34 Tisztító-, manipuláló- és feldolgozógépek
341 Magtisztítók
3411 Univerzális magtisztítók, elő- és utótisztítók
3412 Finomtisztítók, vetőmag-osztályozók
3413 Hengerrosták
3414 Triőrök
3415 Szeparátorok
3419 Egyéb magtisztítók és tartozékaik
342 Burgonyaosztályozás gépei
344 Hagyma- és gyökérzöldség-osztályozó és
csomagológépek
345 Gyümölcsfeldolgozás gépei
346 Szőlőfeldolgozás gépei
347 Terményszárítók
3471 Szemestermény-szárítók
3472 Zöldség-gyömölcs szárítók
3473 Szálastakarmány-szárítók
3474 Dohányszárítók
3475 Fűszer- és gyógynövényszárítók
3479 Egyéb terményszárítók
349 Egyéb tisztító-, manipuláló- és feldolgozógépek
35 Tárolólétesítmények
351 Szemestermény-tárolók
352 Szálastakarmány-tárolók
353 Tranzittartályok, tartálycsaládok
359 Egyéb, a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos tartályok, tárolólétesítmények
36 Takarmány-előkészítő és -feldolgozó gépek
361 Darálók, roppantók, terményaprítók
362 Keverők, prések, takarmányhűtők, morzsázók
369 Egyéb takarmány-előkészítő és -feldolgozó gépek (zsákvarrók stb.)

39 Növénytermelés egyéb gépei
399 Egyéb növénytermelési és erdészeti gépek

4 ÁLLATTARTÁS STABIL ÜZEMŰ GÉPEI
41 Szarvasmarhatartás gépei, berendezései
411 Itatóberendezések
412 Takarmányozás gépei, berendezései
413 Fejés és tejkezelés gépei, készülékei
4131 Kisüzemi fejőberendezések
4132 Nagyüzemi fejőberendezések, fejőházak
4133 Tejtartályok
4134 Tejszivattyúk
4135 Pasztőröző gépek
4136 Tejhűtők, hűtőtárolók
4139 Fejés és tejkezelés egyéb gépei, készülékei
414 Trágyakezelés gépei
415 Állásszerkezetek
419 Szarvasmarhatartás egyéb gépei
42 Sertéstartás gépei, berendezései
421 Itatóberendezések
422 Takarmányozás gépei, berendezései
423 Trágyakezelés gépei, hígtrágyaszivattyúk
424 Kutricák, rekeszek, padozatok
429 Sertéstartás egyéb gépei
43 Baromfitartás gépei, berendezései
431 Keltető- és bújtatóberendezések, műanyák
432 Itatóberendezések
433 Takarmányozás gépei
434 Ketrecek (brojler, tojó stb.)
439 Baromfitartás egyéb gépei, berendezései
44 Egyéb állattartási gépek, berendezések
441 Nyúltartás gépei, berendezései
442 Juh- és kecsketartás gépei, berendezései
443 Méhészet gépei, berendezései
444 Villanypásztorok
449 Egyéb állattartási gépek, berendezések

5 MAJORI GÉPEK
51 Szivattyúk
511 Vízszivattyúk, vízellátó rendszerek (hidrofor stb.)
512 Szennyvízszivattyúk
519 Permetlé- és egyéb szivattyúk, szivattyú
részegységek
52 Tisztítók, fertőtlenítők
521 Hideg- és melegvizes mosók, gőzborotvák
522 Seprűgépek, porszívók
529 Egyéb tisztítók, fertőtlenítők
53 Szellőzőventilátorok, szabályozók
531 Ventilátorok
532 Zsaluk, kürtők, légbeejtők
539 Egyéb szabályozóberendezések
54 Tüzelőberendezések, léghevítők
541 Kazánok
542 Hőlégfúvók, léghevítők
543 Gáz infrasugárzók
549 Egyéb tüzelőberendezések, léghevítők
55 Mérlegek
551 Hídmérlegek, járműmérlegek
552 Magtári, raktári általános mérlegek
559 Egyéb mérlegek
56 Élelmiszer-ipari gépek, berendezések
561 Növényiolaj-előállítás gépei
562 Bor- és pezsgőkészítés gépei
563 Tej- és tejtermék-feldolgozás gépei
564 Vágóállat-feldolgozás gépei
565 Mézfeldolgozás gépei
569 Egyéb élelmiszer-ipari gépek, berendezések
59 Egyéb majori gépek, műszerek
591 Üzemanyag-tárolás, -kiadás gépei, berendezései
592 Légszabályozás gépei, berendezései
593 Ciklonok, ülepítők
594 Műhelyberendezések
595 Műszerek, laboratóriumi berendezések
599 Egyéb majori gépek, berendezések